Archief

HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

Haftara Parasjat Sjabbat Chanoeka (Zecharja 2 - 4:7)

De Haftara bestaat uit drie delen. Het begin geeft de toekomstige verlossing weer. Sefer Gewoel Binjamin legt uit dat de Haftara hiermee begint om uit te leggen waarom de overwinning van de Chasjmoneeërs slechts tijdelijk was. Hij werd gebracht door menselijke inspanning, en daarom volgde er later nieuwe onder­druk­king. Maar de toekomstige verlossing, voorspelt de profeet, zal eeuwig duren, want die zal door de Almachtige Zelf gebracht worden.

Het middelste deel gaat over Zecharja’s visioen van de „vuile kleren” van Jehosjoea, de Kohen Gadol, die hij draagt als hij staat voor het Hemelse gerecht. Abarbanel vindt ook hier een aanknopingspunt met Chanoeka. De Chasjmoneeërs waren van de stam Levi, nakomelingen van de Hoge Priester Jehosjoea. Zij zondigden door zichzelf tot koning uit te roepen, want de mantel van het koningschap is het prerogatief van de stam Jehoeda en geen andere stam mag dat usurperen. De Kohen Gadol Jehosjoea droeg „vuile kleren” omdat het Hemelse Gerechtshof hem verantwoordelijk stelde voor de zonde van zijn nakomelingen, die illegaal de troon veroverden. Uiteindelijk zou de hele familie van Chasjmoneeërs hiervoor worden uitgeroeid.

Het laatste deel heeft heel duidelijk verband met Chanoeka. De Profeet Zecharja profeteeert over de gouden menora van het Beit Hamikdasj. Dat was dezelfde menora van het wonder van Chanoeka, toen een kleine hoeveelheid olie voldoende was om het licht acht dagen brandend te houden. Zecharja ziet de olie op wonderbaarlijke wijze uit zichzelf in de menora vloeien. Hem wordt de betekenis daarvan verteld: het succes dat het Joodse volk heeft komt „niet door macht, noch door kracht, maar door Mijn geest, zegt Hasjem Tsewaot.” De heldhaftige strijd van de Chasjmoneeërs was voor de overleving van Tora. Zij werden door de Hemel geholpen, zodat de „sterken werden overgeleverd in de handen van de zwakken.”

õ    õ  õ