Archief

Home

HOOGTEPUNTEN VAN DE HAFTARA

De Haftara voor Parasjat Waëra (Jechezkel 28:25-29:21)

De straf van Egypte

Samenvatting van de Haftara:

28:25-26: Hasjem belooft het Joodse volk terug te brengen naar hun land en de vijanden van het Joodse volk te straffen. 29:1-5: De profeet voorspelt de verovering van Egypte door Newoechadnetsar van Babylon. De volgende verzen verklaren dat dit de straf van Egypte was voor wat het het volk Israël heeft aangedaan. Het zal leeg en verlaten zijn gedurende veertig jaar. Egypte zal nimmer het machtige land zijn als voorheen. Tot slot wordt verklaard waaraan Newoechadnetsar het verdiend heeft dat hij Egypte mocht veroveren en vernietigen.

Het verband met de parasja

Zowel de parasja als de Haftara hebben het over de straf van Egypte. De parasja vertelt over de straf in de tijd van Mosjé, de Haftara voorspelt de straf in de tijd van Par’o Chofra, duizend jaar later:

v    Beide koningen, zowel die van de parasja als die van de Haftara waren slechte mensen.

v    Net als de Par’o van de parasja schepte ook Par’o Chofra op dat hij een godheid was en dat de vruchtbaarheid van het land, die door de Nijl kwam, aan hem te danken was in plaats van aan Hasjem.

v   In de parasja werpt Aharon zijn staf op de grond en die verandert dan in een tannien – slang, het symbool van Par’o, die daarmee vaak wordt afgebeeld. In de Haftara noemt de profeet Par’o een ‘groot monster’ en gebruikt daarvoor hetzelfde woord tannien.

Wat is het doel van al deze straffen?

Zowel in de parasja als in de Haftara wordt herhaald: „Hiermee zal bekend worden dat Ik Hasjem ben.”