Archief Haftara

Home

De Wekelijkse Haftara

Door Reuben Ebrahimoff

De Haftara voor Tisja BeAv – Mincha

De Haftara wordt gelezen uit het boek Jesjajahoe 55:6-56:8

Samenvatting van de Haftara – 55:6-7: Al de Joodse zondaars worden aangespoord tesjoeva te doen (oprecht berouw te tonen en terug te keren tot Hasjem). 55:8-9: Hasjems liefde is grenzeloos. 55:10-11: Hasjems decreten komen uit. 55:12-13: Vreugde voor de toekomstige verlossing. 56:1-1: Voorwaarden voor de verlossing. 56:3-5: Troost en advies voor de kinderen en de bekeerling. Een Jood moet tsedaka geven op een vastendag. 56:6-8: Al de rechtvaardigen zullen in de toekomst dienst doen in het Beit HaMikdasj.

Het verband tussen de parasja van deze week en de Haftara: Deze Haftara wordt gelezen tijden Mincha op de volgende vijf vastendagen: 1. De 10e Tevet , 2. Ta’aniet Esther, 3. 17 Tammoez , 4. Tisja BeAv *, 5. Tsom Gedalja.

* Deze vastendagen gedenken de verwoesting van de Heilige Tempel. Het doel van deze vastendagen is om ons ter inspireren tot tesjoeva – om tot berouw en inkeer te komen. De Haftara werd gekozen voor zijn openingszin: „Laat de slechte mens zijn slechte weg verlaten en de zondaar zijn zondige gedachten.”