Archief

 

Haftara voor Parasjat Behar

Jeremiahoe 32:6-27

Deze Haftara wordt alleen gelezen als Parasjat Behar alleen gelezen wordt, en niet samen met Parasjat Bechoekotai.

Korte samenvatting

32:6-7 Jiremiahoe krijgt een profetie dat Chanamel hem een veld te koop zal aanbieden.

8-12 Chanamel verschijnt en Jeremiahoe koopt zijn veld.

13-15 Hij geeft opdracht dat de documenten van de verkoop bewaard blijven en hij verklaart de symbolische betekenis van de aankoop.

16-25 Hij vraagt Hasjem de betekenis ervan uit te leggen.

26-27 Het antwoord van Hasjem.

Het verband met de parasja

Parasjat Behar gaat over de wetten voor koop en verkoop van eigendommen (Wajjikra 25:24-28). De Haftara geeft eveneens een verslag van Jeremiahoe’s aankoop van een veld.

Het begin van de parasja gaat over de mitswa van sjemitta, dat wil zeggen, de mitswa om de velden van het Land Israël ieder zevende jaar te laten rusten. Onze Geleerden leren ons dat omdat de Joden zeventig sjemitta-jaren verwaarloosden en niet hielden, zij gedurende zeventig jaar in Balylonische ballingschap gestuurd werden. De Haftara herinnert ons aan die straf die de vermelding van het Babylonische leger dat op het punt stond Jeruzalem aan te vallen.