Archief

 

Haftara Parasjat Sjemini (Sjmoeël II, 6:1-7:17, Sefardiem lezen alleen 6:1-17)

De Hafatara voor deze week begint met Koning David, die 30.000 man verzamelt om de Ark van Hasjem met de Tien Geboden naar Jeruzalem te brengen. Ze beginnen hun reis van Ba’alei Jehoeda, ook wel bekend als Kiriat Jeariem, dat ongeveer 15 km ten noordwesten van Jeruzalem ligt. Oeza en Achjo zetten de Ark op een nieuwe wagen en zij beginnen de reis van het huis van Avinadav in de stad Giva (ook ten noorden van Jeruzalem). David wilde een levendige sfeer voor deze speciale gelegenheid scheppen, en daarom speelde hij en al zijn mannen op muziekinstrumenten, terwijl zij zingend en dansend op weg gingen naar Jeruzalem. Toen zij bij de dorsvloer van Nacon aankwamen, dreigde de Ark van de wagen af te glijden en Oeza stak zijn hand uit om de Ark tegen te houden, opdat hij niet zou vallen. Hasjem vatte dit echter op als een gebrek aan vertrouwen in de Ark, dat die niet zichzelf, zonder hulp van mensen, op de wagen zou kunnen houden. Hasjem werd vreselijk kwaad over Oeza’s onbezonnenheid en sloeg hem ter plaastse, zodat hij dood bleef liggen.

David was geschokt over Hasjems woede op Oeza en daarom noemde hij die plaats ‘Perets-Oeza’ – de Uitbarsting tegen Oeza, omdat daar Hasjems woede tegen Oeza uitbarstte. Koning David veranderde van gedachten en besloot de Ark niet naar Jeruzalem te brengen maar hem achter te laten in het huis van Oved-Edom de Gittiet. De Ark bleef daar drie maanden staan en in die tijd zegende Hasjem Oved-Edom en diens hele familie.

Toen Koning David hoorde dat de sfeer rondom de Ark was omgeslagen van kwaad tot goed, besloot hij een tweede maal te proberen de Ark keer naar Jeruzalem te brengen. David danste en klapte in zijn handen uit alle macht en zijn mannen brachten vele feest-offers en bliezen luid op hun sjofars [bazuinen].Toen David in Jeruzalem – ook wel ‘Ier Davied’ genoemd – aankwam, keek zijn vrouw, Michal, de dochter van Sjaoel, uit haar raam en toen zij zag hoe haar echtgenoot danste als een gek, kreeg zij een gevoel van minachting voor hem. Zij meende dat het onwaardig voor een Koning van Israël was om zich zo te gedragen. Maar David bracht te Ark van Hasjem naar Jeruzalem en plaatste die in een tent die hij daar speciaal voor had opgezet. Daar zou de Ark blijven, totdat hij zou worden overgebracht naar het Beit HaMikdasj. Vervolgens bracht David offers voor Hasjem. Het gedeelte van de Haftara dat volgens de Portugese ritus gelezen wordt, eindigt met Koning David, die allerlei soorten voedsel aan het volk uitdeelde, waarbij hij het volk zegende. Daarna ging iedereen naar huis.

¯ ¯ ¯

 

ô ô ô