Archief

 Haftara voor de tweede dag Sjavoe’ot (Habakuk 2:20-3:19)

door Reuben Ebrahimoff

De Haftara komt uit Habakkuk, de 8e van de 12 „Kleine Profeten” uit het Boek Trei-Assar.

Het verband tussen de Tora-afdeling en de Haftara

Op Sjavoe’ot vieren we dat Hasjem aan het Joodse Volk de Tora gegeven heeft. Habakkuk roept in herin­nering hoe Hasjem het Volk Israël geleid heeft „van het zuiden” door de Sinaiwoestijn naar het Land Israël. De Kohaniem droegen de Ark met de Tien Geboden bij de gevechten en Hasjem liet ons nimmer zakken en stelde ons in staat onze vijanden te overwinnen.

Korte samenvatting van de Haftara

Habakkuk zingt een gebed tot Hasjem, waarbij hij zijn spijt betuigt voor zijn valse uitlatingen. Habakkuk zegt dat Hasjem zijn woede op de Joden zal tonen door hen uit hun land te verbannen. Uiteindelijk zal Hasjem het Joodse volk redden en zij zullen zich verheugen omdat zij herenigd zullen worden met Hasjem na de terug­keer naar hun thuisland Israël.