index

Overzicht parasjat Mas'ei

De Tora noemt alle 42 plaatsen op waar de Bnei Jisraël hun kampement hebben opgesla­gen gedurende hun 40 jarige rond­zwerving sedert de Uittocht tot de oversteek van de rivier de Jordaan naar Erets Jisraël.  Hasjem beveelt de Israëlieten de Kana'a­nie­ten uit Erets Jisraël te verdrijven en al hun monumenten van afgo­de­rij te vernietigen. De Israëlieten worden gewaarschuwd dat wanneer zij niet het land volledig van Kana'anieten zuiveren, de achter­blij­vers daar­van zullen worden „tot doornen in jullie ogen en tot distels in jullie zij­den." De grenzen van het Land Israël worden vastgesteld, en de stammen worden opgedragen 48 steden te reserveren voor de Levie­ten, die geen normaal aandeel krijgen in de verdeling van het Land.  Vluchtsteden worden vastgesteld: iemand die een ander onopzettelijk dood mag daarheen vluchten. De dochters van Tslafchad huwen leden van hun eigen stam, zodat hun erfenis binnen hun eigen stam blijft. Zo eindigt het boek Bamid­bar, het vierde boek van de Tora.

Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël

©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden