index

Home

Overzicht Parasjat Naso

De Tora wijst alle werkzaamheden die aan het Misjkan gedaan moeten worden, toe aan de zonen van Gersjon, Kehat en Merari, van de stam Levi. Een volkstelling onthult dat er 8.000 mannen geschikt zijn voor dat werk. Allen die ritueel onrein zijn, worden het kamp uit gestuurd. Wanneer iemand bekend dat hij onrechtmatig het eigendom van zijn naaste heeft afgenomen, nadat hij voor het Beit Din het tegendeel gezworen heeft, dan moet hij als boete een extra vijfde deel van de basisprijs vergoeden en een schuldoffer brengen. Wanneer de eiser reeds overleden is zonder erfgenamen, wordt de betaling aan een kohen gedaan. Onder bepaalde omstandig­heden kan een echtgenoot, die zijn vrouw ervan verdenkt dat zij hem ontrouw is geweest, haar naar de Tempel brengen,waar een kohen een drankje voor haar bereid, bestaande uit water, vermengd met stofvan de Tempel-vloer en speciale inkt die die gebruikt is om de naam van Hasjem op een stuk perkament te schrijven. Wanneer zij onschuldig is,zaldedrank haar geen schade berokkenen,maar haar juist zegenen met kinderen. Wanneer zij welschuldig is,zal zij een onnatuurlijke dood sterven. Een nazir is iemand die zweert dat hij zichzelf voor een bepaaldeperiode aan Hasjem wijdt. Hij mag geen druiven eten en niets gebruiken wat daarvan gemaakt is; hijmoet zijn haar laten groeien en moet ieder contact met dde doden vermijden. Aan het eind van zijn periode scheert hij zijn  hoofd en brengt speciale offers. De kohaniem worden geboden het volk te zegenen. Het Misjkan wordt afgebouwd en op deerste dag van de maand Nissan van het tweede jaar na de Uittocht uit Egypte ingewijd. De vorsten van iedere stam doen een gemeenschappelijke gift om het Misjkan te helpen vervoeren. Bovendien geven zij ieder een persoonlijke,zij het voor ieder een gelijk gift, bestaande uit goud, zilver, dier en meeloffers.

©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden