index
Overzicht Parasjat Nitsaviem (Dewariem 29:9-30:20)

Op de laatste dag van zijn leven verzamelt Mosjé heel het volk voor een laatste inwijding. Het ver-bond omvat niet alleen de aanwezigen maar ook alle nog niet geboren generaties. Mosjé spoort de mensen aan om uitermate alert te zijn tegen afgoderij, want ondanks dat zij de afschuwelijke afgo-dendienst in Egypte gezien hebben, zal er altijd de verleiding zijn van de vreemde filosofieën als een excuus voor immoreel gedrag. Mosjé beschrijft hoe het Land Israël verlaten en uitgestorven zal worden wanneer het Joodse Volk zich niet aan de mitswot zal houden. Hun afstammelingen, zowel als vreemde volken zullen niet in staat zijn het land te bewerken en er iets doen groeien. De conclu-sie zal duidelijk zijn voor iedereen: het Joodse Volk heeft Hasjem verlaten. Mosjé belooft hen echter dat het volk uiteindelijk tot inkeer zal komen. Hoe zeer zij ook geassimileerd zullen raken, tenslotte zal Hasjem hen terugbrengen naar Erets Jisraël. Mosjé vertelt het volk te bedenken dat Tora niet iets is dat ver verwijderd is, maar de vervulling ervan ligt binnen het bereik van iedere Jood. De parasja sluit af met een dramatische keuze tussen leven en dood. Mosjé spoort het volk aan om te kiezen voor het leven.

Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël

1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden