index

Overzicht Parasjat Pekoedei

Het boek Sjemot sluit af met deze parasja. Nadat al de verschillende onderdelen die in het Misjkan  de Woning gebruikt worden, zoals het vaatwerk, de kleren enz., gereed zijn, geeft Mosjé een com-plete afreke-ning en telling van alle bijdragen en van de diverse kleren en voorwerpen die vervaardigd zijn. De Bnei Jisraël brengen alles naar Mosjé. Hij inspecteert alles en constateert dat alles is ge-maakt overeenkomstig Hasjems opdracht. Mosjé zegent het volk. Hasjem spreekt tot Mosjé en zegt hem dat het Misjkan op de eerste dag van de eerste maand, dat is de maand Nissan, moet worden opgezet. Hij vertelt Mosjé ook de volgorde waarin hij het Misjkan en zijn voorwerpen moet opzetten. Mosjé doet alles op de voorgeschreven manier. Wanneer het Misjkan eindelijk klaar is met ieder voorwerp op zijn plaats, daalt er een wolk op neer, hetgeen aanduidt dat de Heerlijkheid van Hasjem daar is komen wonen. Wanneer de wolk van boven het Misjkan wegtrok, dan volgen de Israëlieten de wolk op al hun tochten. En als de wolk niet optrok, dan trokken ook zij niet op. Want overdag was de wolk van Hasjem boven de Woning en s nachts was daar een vuurzuil.

Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël

1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden