index

Overzicht Acharei Mot

Hasjem instrueert de Kohaniem om de uiterste voorzichtigheid in acht te nemen wanneer zij het Misjkan binnengaan. Op Jom Kippoer moet de Kohen Ğadol het Allerheiligste van het Misjkan binnengaan, nadat hij daarvoor speciale voorzorgsmaatregelen getroffen heeft en speciale kleren heeft aangetrok­ken. Hij brengt een uniek offer voor Jom Kippoer, waaronder twee identieke bokken die worden aangewezen door het lot. Eén is „voor Hasjem” en wordt geofferd in de Tempel, terwijl de andere „voor Azazel” in de woestijn is. De Tora vermeldt de individuele verplichtingen op Jom Kippoer: Op de 10de van de zevende maand moet men zichzelf kwellen. Wij eten en drinken dan niet, gebruiken geen zalven en reukwerk, dragen geen leren schoeisel, wassen ons niet en hebben geen huwelijksgemeenschap.

Te allen tijde is de consumptie van bloed verboden. Het bloed van een geslachte vogel en wilde dieren moet bedekt worden. De mensen worden gewaarschuwd zich niet bezig te houden met de slechte praktijken die in Egypte gebuikelijk waren. Incest wordt gedefiniëerd en verboden. Huwelijksomgang is verboden tijdens de maandelijkse ongesteldheid van een vrouw. Homosexualiteit, bestialiteit en kinderoffers zijn verboden.

Door Ohr Somayach in Jeruzalem, Israël

©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden