index

Overzicht van parasjat Bechoekotai

De Tora belooft voorspoed aan het Joods volk, wanneer zij de geboden van Hasjem naleven. Echter, wanneer zij in gebreke blijven om te leven overeenkomstig de verantwoordelijkheid van het Uitverkozen Volk, dan zullen er zware straffen volgen. De Tora vertelt in details welke harde historische gebeurte-nis­sen hun te wachten zal staan wanneer de G-ddelijke bescherming wegvalt. Deze straffen, waarvan het doel is dat het Joodse Volk berouw zal tonen, zullen in zeven etappes komen, iedere etappe zal erger zijn dan de vorige. Het boek Wajjikra – Leviticus – besluit met de details van erachin – wanneer iemand zweert dat hij aan het Beit HaMikdasj geld zal geven ter waarde van een persoon, een dier of een voor­werp. Tora geeft aan hoe de waarde berekend dient te worden.

©1998 Ohr Somayach International - Alle rechten voorbehouden