Choellien-index


DAF-Notities Choelien 120a

Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

Is smelten trasnsformatie?

Het vloeibaar maken van voedsel is een praktijk die tamelijk algemeen geworden is in onze op gezondheid gerichte maat-schappij. In hoeverre heeft het vloeibaarmaken van vast voedsel invloed op de halachische status van het voedsel?

In onze Gemara worden een aantal gevallen genoemd:

1. Vloeibaar chameets dat op Pesach gedronken wordt brengt dezelfde straf van kareet (uitroeiing) als het eten van vast chameets-voedsel.

2. Men kan de mitswa van het eten van matsa op de eerste avond van Pesach niet doen met vloeibare matsa.

3. Voor het eten van vloeibaar chelev het verboden vet van huisdieren krijgt men dezelfde straf als voor het eten van vast chelev.

De verklaring voor het verschil tussen vloeibaar chameets en chelev aan de ene kant en vloeibare matsa aan de andere kant is gebaseerd op de terminologie die Tora gebruikt voor ieder.

Matza wordt in Dewariem (16:3) omschreven als brood der ellende". Het woord brood" sluit een vloeistof uit. Dus vloeibare matsa is geen brood en daar kan men dus de mitswa op Leil haSeder niet mee doen.

Voor wat chameets en chelev betreft echter, is de situatie anders. Hoewel in beide gevallen Tora het eten van zulk voedsel verbiedt, zodat men zou kunnen denken dat dit verbod niet geldt voor het drinken ervan, zegt Tora dat als straf voor hun consumptie de nefesj (ziel) die het geconsumeerd heeft, uitgeroeid wordt (Sjemot 12:19 en Wajjikra7:25). Nefesj, legt Rasji uit, wijst erop dat de straf van karet geldt voor de consumptie van alles dat comfort aan de mens geeft, zelfs al komt dat comfort door te drinken, want dat ook wordt beschouwd als een bevrediging van de behoefte van de nefesj.