Choellien-index


DAF-Notities Choelien 123a

Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

De huid die gered was

Bij de herhaling van de moesaf van Jom Kippoer vergieten wij traditiegetrouw tranen als wij vertellen over de tragische dood van de tien grote martelaren van Israël die zo wreed door de Romeinen vermoord werden. Eén van hen, Rabbi Jisjmaël, de Kohen Gadol, komt sterk naar voren in dit verhaal, dat gebaseerd is op de traditie van de Geleerden.

Hij was het die de Heilige Naam gebruikte om van de Hemel de bevestiging te krijgen dat er geen ontsnappen was aan het G-ddelijke decreet dat riep om hun martelaarschap. En hij was het ook die onbedaarlijk huilde bij de dood van de eerste martelaar, Rabban Sjim'on ben Gamliël, het hoofd van het Sanhedrin. De dochter van de wrede heerser werd aangetrokken door zijn geween en werd zo gefascineerd door zijn buitengewone schoonheid dat zij haar vader vroeg om zijn leven de redden. Toen dit verzoek geweigerd werd, vroeg zij of de huid van zijn gezicht zou worden gevild en zou worden bewaard. Dit werd inderdaad gedaan terwijl hij nog leefde, en de schreeuw die hij uitte toen zijn beulen de plaats bereikten waar hij zijn tefillien gewoon was te leggen, schokte de hemelen  totdat Hasjem de orde herstelde door te herhalen dat dit alles deel uitmaakte van de G-ddelijke wil.

Deze huid van Rabbi Jismaël, zo blijkt uit onze soegia, bleef een kostbare talisman voor de Romeinse heersers. Er is een wet die zegt dat wanneer een legioen van heidense soldaten dat op doorreis is, een huis binnenging, het huis automatisch verondersteld wordt toema te hebben aangetrokken, omdat er geen leger is dat niet enkele van de huiden van lichamen bij zich draagt (als overwinnings-trofee Rasji). Als steun voor deze voor ons wellicht schokkende onthulling (misschien komt het bekend voor als wij denken aan de gewoonte van oude Indianenstammen om hun vijanden de scalperen), noemt de Talmoed het voorbeeld van Romeinse heersers die de huid van Rabbi Jisjmaël op hun hoofd meedroegen als een amulet voor geluk.