Choellien-index


DAF-Notities Choelien 124b

Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

Verandering van onderwerp

Aan de geleerde Rabba bar Rav Hoena werd een moeilijke vraag voorgelegd en zijn antwoord daarop was mysterieus.

Kijk naar de raaf die daarboven vliegt, zei hij tegen Rabbi Avia Saba, die de vraag gesteld had. Kennelijk wilde hij de discussie over dit onderwerp afkappen en overgaan op een ander punt.

Dit verbaasde zijn zoon Rava die veronderstelde dat zijn vader van onderwerp veranderd was omdat hij van mening was dat het onderwerp de discussie niet waard was. Maar is degene die de vraag gesteld heeft niet de Geleerde Avia Saba uit Pumpedita, voor wie u zulk een grote achting heeft? vroeg hij zijn vader.

Ik ben vandaag in een staat van  Samchoeni beasjisjot antwoordde zijn vader, met een verwijzing naar vers 2:5 van Sjier Hasjiriem, het probleem dat hij stelt vereist meer aandacht dan ik nu kan opbrengen.

Door de commentatoren worden twee verschillende interpretaties gegeven van zijn antwoord, gebaseerd op twee verschillende betekenissen van het woord semicha. Rasji's benadering is dat het woord hier gebruikt werd in de betekenis van steun. De geleerde was uitgeput na het geven van een openbare Tora-les die tradioneel gegeven werd op de Sjabbat voor één van de feestdagen. Hij citeerde daarom Koning Salomons roep om steun mij met lekkere koekjes als een manier om zijn behoefte voor fysieke steun uit te drukken, die voorkwam dat hij naar behoren kon ingaan op het aan hem voorgelegde probleem.

Rabbijn Natan uit Rome baseert zijn interpretatie in zijn Sefer Ha'Aroech op een andere betekenis van het woord semicha. Het woord werd ook gebruikt voor de aanstelling van een  Talmid Chacham in de tijd van de Talmoed als bevoegd Rabbijns autoriteit of als hoofd van een Jesjiva. (Tegenwoordig wordt het woord gebruikt voor iemand die de bevoegdheid van Rabbijn krijgt). Op de dag dat het probleem aan Rabba bar Rav Hoena werd voorgelegd, was hij zojuist aangesteld tot hoofd van de Jisjiva en de opwinding van deze nieuwe verantwoordelijkheid liet hem niet in staat zich voldoende te concentreren op het probleem.