Eroevien-Archief


DAF-Notities Eroevien 100a

Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach


 

Geboorte en opvoeding is geen kinderspel

Als straf voor het feit dat de eerste vrouw van de verboden vrucht van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad heeft gegeten, moeten alle vrouwen lijden bij het baren en opvoeden van kinderen. Drie verschillende soorten lijden worden er in Tora genoemd (Bereisjiet 3:16), die Rabbi Jitschak bar Avdimi identificeert als opvoeding, zwangerschap en bevalling.

De Maharsja stelt een vraag betreffende deze volgorde. Kinderen opvoeden is chronologisch het laatste stadium van de drie en zou dus het laatst genoemd moeten worden in plaats van het eerst.

We kunnen iets van een antwoord hierop vinden in de woorden van Mosjé (Bamidbar  11:12), waar hij tegen G-d klaagt dat hij overweldigd wordt door de verantwoordelijkheid om zijn moeilijk volk te leiden. „Was ik dan zwanger van dit volk,” jammert hij, „en heb ik het gebaard, dat U mij zegt dat ik het in mijn schoot moet dragen, zoals iemand die een baby opvoedt?”

In zijn commentaar op Tora verklaart Ramban [Nachmanides] Mosjé’s vergelijking met de geboorte van een kind: een vrouw is in staat om de pijn van het opvoeden van haar kinderen te verdragen doordat zij zich herinnert hoe zij geleden heeft toen zij van hen zwanger was en van hen beviel. Maar Mosjé had een dergelijke ervaring niet met het volk, hetwelk hem gevraagd was te leiden als een moeder.

Hoewel de pijn van het opvoeden van kinderen na de zwangerschap en bevalling komt, wordt het misschien eerst genoemd in de verzoening die beschreven wordt voor Chava [Eva] en haar vrouwelijke nakomelingen, omdat de intensiteit van het lijden wordt verzacht door de herinnering aan de twee stadia die eraan vooraf gingen.

Maar lijdt een man ook niet de pijn van het opvoeden van kinderen? vraagt de Maharsja. Hoewel de opmerking van onze Geleerden (Sanhedrin 19b) dat Ja’akov Avraham verloste van de pijn van het opvoeden van zoveel kinderen erop wijst dat een man in dit lijden deelt, wordt de meeste pijn toch door de moeder geleden.