Eroevien-Archief


DAF-Notities Eroevien 40a

Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

De verborgen feestdag

Rosj Hasjana is de Rosj Chodesj van de maand Tisjri, en toch maken wij geen speciale melding van Rosj Chodesj in de Sjemonee Esree, zoals wij dat doen op alle andere dagen van Rosj Chodesj door het jaar heen. De reden hiervoor is dat de Tora zowel Rosj Hasjana (Wajjikra 23:24) als Rosj Chodesj (Bamidbar 10:10) een dag van G-ddelijke herinnering noemt, en daarom is het eenmaal noemen van Jom Hazikaron voldoende.

Er is een meningsverschil betreffende de vraag of in de moessaf-dienst de moesaf-offers in het Beit HaMikdasj van zowel Rosj Chodesj als van Rosj Hasjana genoemd moeten worden.

De Beit Joseef (Sjoelchan Aroech O.Ch. 591:2 zegt dat het de gewoonte is van de Sefardische Joden om geen melding te maken van de moesaf-offers. De reden daarvoor is dat de expliciete vermelding van deze offers alleen op Sjabbat en Rosj Chodesj gebeurt, en die komen zo regelmatig voor, dat wij vertrouwd zijn met de tekst van de offers, zodat we daar niet van in de war raken. Maar daar de Rosj Hasjana offers maar eenmaal per jaar voorkomen, zou men makkelijk door de tekst in de war raken. En nu men al geen moesaf-offers van Rosj Hasjana noemt, laat men die van Rosj Chodesj eveneens weg, om niet de indruk te wekken dat Rosj Chodesj belangrijker is dan Rosj Hasjana.

Asjkenazische Joden volgen echter de Rama die zegt dat het in Europa wel de gewoonte is om deze moesaf offers te noemen. Echter, de moesaf offers van Rosj Chodesj worden niet genoemd, in navolging van Tosafot, maar er wordt alleen gezegd dat zij gebracht werden: .... (behalve het brandoffer voor de nieuwe maand en zijn meeloffer en het dagelijks brandoffer, enz.).

De reden om Rosj Chodesj niet te noemen, is dat men wil voorkomen dat de mensen zullen veronderstellen dat alleen de tweede dag van Rosj Hasjana de echte feestdag is, zoals ook alleen de tweede dag Rosj Chodesj de enige echte Rosj Chodesj is gedurende de rest van het jaar, wanneer dat de eerste dag van de nieuwe maand is (en de eerste dag Rosj Chodesj de laatste dag van de vorige maand is, terwijl de eerste dag van Rosj Hasjana wel degelijk de echte feestdag is, evenals de tweede dag).

Een andere reden om Rosj Chodesj te verbergen op Rosj Hasjana is de uitspraak in Tehilliem (81:4: Blaas op de Sjofar bij de nieuwe maan, als hij verborgen is op onze feestdag. De enige feestdag die op Rosj Chodesj valt is Rosj Hasjana. Dit is een hint dat we op die dag de Rosj Chodesj tijdens onze tefilla verbergen moeten.