Eroevien-Archief


DAF-Notities Eroevien 43a

Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

Laat hem vandaag komen!

„Zie, Ik stuur jullie de profeet Eliahoe voordat de grote en ontzagwekkende dag van Hasjem komt...” (Malachi 3:23).

De G-ddelijke belofte dat de profeet zal verschijnen om de komst van de masjiach een dag vóór diens komst aan te kondigen, heeft een interessante voorwaarde ingebouwd: de Geleerden zeggen dat aan Israël gegarandeerd is dat Eliahoe niet zal verschijnen op erev Sjabbat (vrijdag) of erev Jom Tov [de dag voor een feestdag], wegens de problemen die dat zou veroorzaken. [Alle Joden zouden hun voorbereidingen voor Sjabbat verwaarlozen om de profeet te begroeten en te verwelkomen (Rasji).]

En de masjiach zelf? Kan hij wel op erev Sjabbat komen en veroorzaakt dat dan niet hetzelfde probleem? Nee, antwoorden de Geleerden. Met de komst van de masjiach zullen alle volken zich onderwerpen aan het Volk van Israël [en er zullen voldoende mensen beschikbaar zijn om de nodige voorbereidingen te maken (Rasji)].

Op vele plaatsen in de Talmoed en Midrasj wordt gesproken over het belang van de komst van Eliahoe. Eén daarvan heeft te maken met het woord teikoe, dat in de Gemara gebruikt wordt als een probleem onopgelost blijft. Volgens de traditie is het woord TeIKOE een afkorting van Tisjbi Jetareets Koesjiot Oeba’ajot – [Eliahoe] de Tisjbiet zal alle tegenstrijdigheden en onopgeloste problemen oplossen [de letters J en I zijn in het Hebreeuws hetzelfde]. Die grote dag, als Eliahoe komt, zullen al onze vragen worden beantwoord en alle problemen worden opgelost.

Het gebeurde eens op een erev Sjabbat dat studenten hun grote Tora-leider hoorden bidden voor de onmiddellijke komst van Eliahoe, om het einde van de lange ballingschap aan te kondigen. „Maar Eliahoe zou toch niet komen op vrijdag?” wierpen zij hem tegen.

Wij hebben Eliahoe dringend vandaag nodig,” legde hij hen uit. „Maar jullie hebben een goede vraag gesteld. Dus als Eliahoe komt, zal hij jullie vraag beantwoorden, zoals hij alle andere vragen zal beantwoorden.