Archief-Mo'eed Katan


DAF-Notities Mo'eed Katan 25a

Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

Profetie buiten Erets Jisraël

Bestaat er profetie buiten Erets Jisraël?

Deze vraag komt op in onze Gemara als resultaat van een grafrede die Rabbi Abba hield bij het overlijden van Rav Hoena.

Onze leraar,” zo verklaarde hij, was het waardig dat de G-ddelijke aanwezigheid op hem rustte [om profetie te krijgen], maar het feit dat hij in Babylonië woonde, verhinderde dat.”

Toen Rav Nachman bar Rav Chisda deze uitlating hoorde, dat profetie beperkt is tot Erets Jisraël, wees hij op de inleidende verzen van het Boek Jechezkel (Ezechiël), waar staat: „Het gebeurde dat het woord van G-d kwam tot Jechezkel ben Boezi HaKohen in het land van de Chaldeeën” (Jechezkel 1:3). Met andere woorden, hieruit zou blijken dat er wel degelijk profetie is buiten het Land Israël!

Deze uitdaging vond echter geen gunst in de ogen van zijn vader, Rav Chisda, die hem een reprimande gaf voor het stellen van te veel vragen. De woorden ‘Het gebeurde’ aan het begin van dat vers worden nogmaals herhaald, en dat wijst erop dat dit een uitzondering op de regel was.

Rasji biedt twee verklaringen voor deze uitzondering. Eén is dat dit een eenmalige profetie was, die niet meer terugkwam. Zijn andere verklaring is dat ‘Het gebeurde’ de eerste keer dat het woord van G-d tot Jechezkel kwam in Erets Jisraël en daarom gebeurde dat nogmaals buiten Erets Jisraël.

Jehoeda Halevi geeft in zijn klassieke boek De Koezarie” nog een derde verklaring. Omdat Jechezkel profeteerde over Erets Jisraël, verkreeg hij de profetie buiten het Land.

Het best bekende voorbeeld van profetie die berperkt was tot Erets Jisraël, is te vinden in het boek Jona, dat wij als Haftara lezen bij Mincha op Jom Kippoer. Toen hem door G-d geboden werd om naar de Ninevé te gaan, om haar bewoners aan te sporen om tot inkeer te komen, trachtte hij per schip uit Erets Jisraël te vluchten, zodat hij geen profetie meer zou krijgen en hij verlost zou worden van de verantwoordelijkheid.