Zevachiem-index

DAF-Notities Nr 86 – Zevachiem 25b

Daf 25b: De uren boven het jaar maken het offer ongeldig.

Van uur tot uur

Wat is de geboortedatum van een Korban?

Het jonge schaap of geitje dat op de veertiende Nissan als korban Pesach geofferd wordt, moet jon­ger dan een jaar oud zijn. Als het geboren was op 15.00 uur op 14 Nissan vorig jaar en alle onder­delen van zijn heilige offerdienst worden volbracht voor 15.00 uur percies een jaar later, is het dan reeds overjarig en daarom ongel­dig? Hoe zit het als het om precies 15.00 werd geslacht, maar zijn bloed werd pas om 16.00 uur op het altaar gesprenkeld?

Moeten wij deleeftijd van een kor­ban vergelijken met andere dingen die een vaste datum van bereke­ning hebben, zoals de verjaardag van de regering van een Joodse koning, die op de eerste Tisjei valt, onafhankelijk van wanneer hij begon te regeren, dan zou het eerste jaar van dit diertje geëin­digd zijn op Tisjrei en het moet dan voor dit doel als overjarig be­schouwd worden, ook al werd de hele dienst volbracht vóór 15.00 uur.

De Talmoed in Traktaat Nidda (47b) echter citeert een bijbels bewijs, dat in het geval van een korban, zoals in een aantal ande­re gevallen waar men de jaren be­rekent, er geen vaste datum is, maar ieder dier beoordeeld wordt naar zijn eigen geboortedatum. Maar wij berekenen niet alleen van dag tot dag, maar zelfs van uur tot uur, iets wat wij niet doen voor een jongen die bar mitswa wordt, die wij (halachisch) als vol­wassen beschouwen vanaf het begin van de avond van zijn der­tiende (Joodse) verjaardag, on­danks dat er nog geen 13 jaar in dagen en uren gemeten voorbij zijn, sinds zijn geboorte.

Dus in ons geval, wanneer de dienst volbracht is met het uitgie­ten van het bloedop het altaar vóór 15.00 uur, dan is het korban kosjer. Maar wanneer het geboor­te­uur verstreek, ergens tussen het slachten en de bloed-sprenke­ling, dan is het ongeldig.

(Door Rabbijn Mendel Weinbach, Jesjivat Ohr Somayag)