Zevachiem-index

DAF-Notities Nr 92 – Zevachiem 37b

Daf 37b Rabbi Akiva zegt [het woord Totafot] is afgeleid van het Katpi woord „tot” dat twee betekent en het Afriki woord „fot” dat [ook] twee betekent.

De taal van Tora

Hoe weten wij dat de tefillien die wij op onze armen en op ons hoofd leggen, vier afdelingen van Tora moeten bevatten? Er staat geschreven [in Devariem 6:8]: En jullie zult ze als een teken op je hand binden en als een ‘totafot’ tussen je ogen”.  Rabbi Akiva verklaart het woord „totafot” als volgt: hij zegt dat het woord is opgebouwd uit twee vreemde woorden, het woord „tot” dat in de taal van Katpi [Koptisch?] twee betekent, en het woord „fot” dat in de Afriki taal [Afrikaans? Phrygisch?] ook twee betekent. En twee plus twee maakt vier. Dus totafot betekent „vier”. Hoe komen er vreemde woorden in Tora, die immers geschreven is in de heilige taal?

Het antwoord ligt in de Tora-vertelling over de Toren van Babel, die begint met de zin: „De hele wereld was één taal [Bereisjiet 11:1]. Hiervan zeggen onze geleerden dat dit Hebreeuws was. Toen Hasjem hun taal verwarde en er vele verschillende talen van maakten, bleven er in de nieuwe talen resten over van het Hebreeuws. Daarom maken onze geleerden vaak gebruik van vreemde talen om de betekenis van bepaalde woorden te kunnen verklaren [een ander voorbeeld is het woord hadar, dat de Tora gebruikt voor etroĝ, omdat de etroĝ-boom extra veel water – hydra in het Grieks – nodig heeft om te groeien. Het is de enige boom die niet genoeg heeft aan regenwater, maar ook door de mens bewaterd moet worden, zoals planten]. De overeenkomst van een vreemd woord met het mysterieuze Hebreeuws woord is een aanwijzing dat het een overge­leverd woord is van het gebruik van de Hebreeuwse taal van dat andere volk. 

(Door Rabbijn Mendel Weinbach, Jesjivat Ohr Somayag)