Zevachiem-index

DAF-Notities Nr 94 – Zevachiem 47a

47a Wat is de juiste plaats voor [het slachten] van de offers?  Kodesjei kodasjiem worden geslacht in het noor­den… het bloed moet worden opge­vangen in een heilige kom…

Eizehoe mekoman

Eizehoe mekoman sjel zevachiem – wat is de juiste plaats voor de offers?

De misjna waar hoofdstuk vijf mee begint kent natuurlijk iedereen, we zeggen dat iedere ochtend aan het eind van de korbanot, vóór de Psoekei dezimra.

De kodesjei kodasjiem, de  aller­hei­­ligste offers, zoals de ola [het brandoffer], het chataat [het zond­offer] en het asjam [het schuld­of­fer], moesten geslacht worden in het noordelijke deel van het voor­plein van de Tempel en hun bloed moest worden opgevangen in een heilig voorwerp, eveneens in het noordelijke deel van het voorplein.

Waarom wordt er niet in de misjna gezegd dat ook het slachten moest gebeuren met een heilig voorwerp? Eén van de vroegere commen­tato­ren suggereert dat ieder slachtmes goed was, maar Tosafot verwerpt die gedachte op basis van andere Talmoedische bronnen, die aandui­den dat er wel degelijk een gehei­ligd slachtmes gebruikt moet wor­den.

Er is echter geen echte noodzaak om de duidelijke noodzaak van een geheiligd slachtmes expliciet te vermelden. Echter de kom, die het bloed moet opvangen moet wel genoemd worden, om daarmee aan te geven dat die kom zich ook geheel in het noordelijke deel van het plein moet bevinden als het bloed wordt opgevangen. Anders had men kunnen denken dat een deel van de kom in het noorden is, maar de rest van de kom niet. Dat is echter ondenkbaar voor het mes, want daar het slachten in het noor­den moet gebeuren, is het mes automatisch ook in het noorden.

(Door Rabbijn Mendel Weinbach, Jesjivat Ohr Somayag)