Zevachiem-index

DAF-Notities – 114 – Zevachiem 78a
Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

 

Daf 78a

Wanneer bloed dikker is dan water

Als het bloed van een offer zich vermengt met water en het mengsel nog steeds de kleur van bloed heeft, dat mag het toch nog op het altaar gesprenkeld worden, ook al is de meerderheid van het mengsel water.

Dit geldt echter alleen wanneer het water in het bloed viel. Als het bloed in het water viel, verliest echter iedere druppel zijn status  als offerbloed op het moment dat zijn kleur verloren gaat en het kan die status niet terugkrijgen wanneer de volgende bloeddruppels het mengsel weer de kleur van bloed geven.

In een parallel geval moet het bloed van een vogel die niet voor offerdoeleinden geslacht werd, bedekt worden met aarde en voor dat bedekken moet een beracha gezegd worden, net als bij alle andere mitswot. Hoe zit dat wanneer het bloed van die vogel vermengd raakt met water? Geldt dan hetzelfde als wat geldt voor het offerbloed?

Rav Pappa beslist dat in het geval van het bedekken van het bloed, dat nog steeds een verplich­ting van de slachter is, ook al valt het bloed in het water. De heilige status van het offerbloed is voor altijd verloren gegaan, wanneer het eenmaal in een stadium gekomen is waarin zijn kleur het diskwalificeerde om te worden geofferd. Echter in geval van mitswot bestaat er een onopgeloste vraag in de Talmoed of tijdelijke diskwalificatie  een permanente verwerping betekent. Zoals in het geval van iedere Tora-wet, moeten wij een strenge benadering toepassen in geval van twijfel en moet de mitswa van het bedekken van het bloed ook gedaan worden in geval van twijfel.

De commentatoren wijzen erop, dat er nog steeds een practisch verschil bestaat of het bloed in het water viel of vice versa. Wanneer bloed in water valt, bestaat er twijfel of het permanent is gediskwalificeerd, dus ook al doen wij de mitswa, wij zeggen in dat geval geen beracha, omdat wij nimmer een beracha maken in geval van twijfel [de berachot zijn ingesteld door de geleerden (behalve birkat hamazon), het nodeloos uitspreken van de naam van G-d is een verbod van Tora en daarom moet het rabbijnse voorschrift hier wijken voor het Tora-voorschrift.] Wanneer het water in het bloed valt en het mengsel houdt de kleur van bloed, dan wordt het bedekt met een beracha, want dan bestaat er geen twijfel dat we de mitswa  verplicht zijn.