Zevachiem-index

DAF-Notities Nr. 123 Zevachiem 96a
Door Rabbi Mendel Weinbach, decaan Ohr Somayach

 

Daf 96a

Een ecologisch wonder

Een aardenwerken pot waarin offervlees gekookt is, moet worden stukgegooid omdat het de sappen van het vlees geabsorbeerd heeft en die zijn verboden geworden voor consumptie [ze zijn notar geworden], over gebleven na de voorgeschreven tijd waarbinnen het offervlees gegeten mag worden. En een aardenwerken pot kan niet gekasjerd worden, zoals men dat doet met een metalen voorwerp [Wajjikra 6:21].

Dit veroorzaakte een practisch probleem. Waar er zoveel kleipotten werden stukgesmeten, hoe konden de kohaniem voorkomen dat het Heiligdom veranderde in een vuilnisbelt?

Het antwoord geeft de geleerde Rabbi Sjemaja uit Kalanbo. De scherven  van de stukgesmeten kleipotten, zo verklaart hij, werden als door een wonder verzwolgen door de vloer van het Heiligdom!

Waarom wordt dit wonder dan nergens vermeld bij de tien  wonderen die Pirkei Avot [5:7] opnoemt, die plaatsvonden in het Beit Hamikdasj?

Die vraag wordt inderdaad opgeworpen in traktaat Joma [21a], en het antwoord dat daar voorgesteld wordt, is dat alleen die wonderen werden opgesomd die zelfs zichtbaar waren voor de mensen die stonden in de voorhof van het Beit Hamikdasj, maar dit en andere soortgelijke wonderen, die alleen maar zichtbaar waren voor de kohaniem werden daar niet opgenoemd.