Inhoud Troemot

 

Inhoud Misjnajot

vorige misjna

TROEMOT - HOOFDSTUK 2

volgende misjnaØ

Misjna 1

. , . , , . , . , , , , . , :

Men scheidt geen troema af van wat rein is voor wat onrein is1 en als men het [toch] afgescheiden heeft, is hun troema geldig2. In werkelijkheid is er gezegd3: wanneer een deel van een vijgenkoek4 onrein is geworden, mag men van het reine gedeelte ervan troema afscheiden voor het onreine deel ervan.5 En zo ook voor een bundel groente of een hoop6. Als er twee koeken7, twee bundels of twee hopen zijn, één onrein en één rein, dan mag men niet van de één troema afscheiden voor de ander. Rabbi Eliëzer zegt: men mag troema afscheiden8 van het reine voor wat onrein is.

Toelichting op Misjna 2:1

1. Men scheidt geen rein van onrein af Troema mag alleen afgescheiden worden van dat wat moekaf is d.w.z., wat dicht bij de tevel ligt. Omdat er gevaar bestaat dat degene die de troema van het reine voor het onreine afscheidt, het reine ver verwijdert van het onreine legt, uit angst dat het elkaar anders zou aanraken en dat daarmee het reine ook onrein zou worden [en dus niet meer geschikt zou zijn als troema], hebben de Geleerden verordend dat men geen troema van iets dat rein is mag afscheiden voor iets dat onrein is (RAV).

2. Maar als men het toch afgescheiden heeft, is de troema geldig Want het verbod is door de Rabbijnen ingesteld als een beveiliging, maar dat heft de geldigheid van de troema niet op als die eenmaal afgescheiden is.

3. In werkelijkheid is er gezegd Overal waar gezegd wordt: In werkelijkheid is er gezegd, is dat als een halacha leMosjé Misinai een halacha die Hasjem aan Mosjé op Sinai mondeling heeft meegedeeld en die van generatie op generatie is doorverteld maar het is hier geen echte halacha leMosjé op Sinai, want het is een verordening van de Rabbijnen (RAV).

4. Een vijgenkoek We zijn niet bang dat als een deel van de vijgen onrein is geworden, dat dit de andere vijgen ook onrein maakt(RAV). En we zijn ook niet bang dat degene die de troema afscheidt het verbod op moekaf overtreedt, want de vijgen vormen één koek (Tif. Jis.).

5. Men mag van het reine gedeelte afscheiden voor het onreine gedeelte Want de vijgenkoek wordt als één geheel beschouwd, die gedeeltelijk reine en gedeeltelijk onrein is (RAV).

6. Een bundel groente of een hoop [graan] Hoewel dat niet één geheel is, zoals een vijgenkoek, wordt het voor dit doel hier toch als zodanig beschouwd (RAV).

7. Als er twee koeken, enz. zijn Nu ie iedere koek, enz. een eenheid apart en daarom mag men niet van de één voor de ander afscheiden (RAV).

8. Rabbi Eliëzer zegt: men mag afscheiden Rabbi Eliëzer is niet bang dat men het verbod op moekaf zal overtreden, maar de halacha is niet volgens R. Eliëzer (RAV).

 


Copyright 2005 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder