Inhoud Troemot

 

Inhoud Misjnajot

vorige misjna

TROEMOT - HOOFDSTUK 2

volgende misjnaØ

Misjna 2

. , , . , . , , , , . , . , , , :

Men mag geen troema afscheiden van wat onrein is voor iets dat rein is1, maar als men per vergissing toch [zo] troema heeft afgescheiden2, dan is zijn troema geldige troema. Maar als men het met opzet gedaan heeft3, dan heeft men niets bereikt. Zo eveneens, als de zoon van een Leviet4, die [onrein] maäser van tevel heeft5, doorgaat en daarvan afscheidt6: als het onopzettelijk is, dan is wat hij gedaan heeft, gedaan, maar indien met opzet, dan heeft hij niets bereikt. Rabbi Jehoeda zegt: wanneer hij het vanaf het begin wist7, dan heeft hij zelfs, als hij het onopzettelijk deed8, niets bereikt.

Toelichting op Misjna 2:2

1. Men mag geen troema afscheiden van wat onrein is voor iets dat rein is omdat dit een verlies voor de kohen is, die namelijk geen onreine troema mag eten (RAV).

2. Maar als men per vergissing toch heeft afgescheiden omdat men niet wist dat het onrein was, dan is het geldige troema, maar alleen als het werd afgescheiden voordat de tevel onrein werd en pas nadat het product bewerk was, onrein is geworden, want als men het al voor die tijd heeft afgescheiden terwijl het al onrein is, dan is het volgens Tora verboden, zelfs als men het dan in onwetendheid heeft afgescheiden, want iets kan alleen troema zijn als het geschikt is voor de kohen (RAV).

3. Maar als men het met opzet gedaan heeft Dan hebben de Rabbijnen dat wat hij heeft afgescheiden voor straf, omdat hij het voorschrift overtreden heeft, ongeldig verklaart.

4. De zoon van een Leviet D.w.z., een Leviet.

5. Die maäser van tevel heeft Die onreine maäser risjon heeft waarvan nog geen troemat maäser is afgenomen.

6. Doorgaat en daarvan afscheidt D.w.z., dat hij [iedere keer als hij maäser risjon krijgt, waarvan nog geen troemat maäser is afgenomen] hij daarvan troemat maäser afscheidt voor het overige [reine] maäser risjon dat hij bezit (RAV).

7. Wanneer hij van begin af aan wist Dat het onrein of tevel was (RAV).

8. Zelfs als hij het onopzettelijk deed Omdat hij bijvoorbeeld vergeten was dat het onrein of tevel was, dan wordt dat toch beschouwd als nalatigheid, wat dicht bij opzet ligt (RAV).

 


Copyright 2005 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder