Inhoud Troemot

 

Inhoud Misjnajot

vorige misjna

TROEMOT - HOOFDSTUK 2

volgende misjnaØ

Misjna 4

. , . , . , . . , . , . , :

Men mag geen troema afscheiden van een soort [product] voor een ander soort [product]. En als iemand het toch heeft afgescheiden, is zijn troema niet geldig. Alle soorten tarve zijn één [soort]1. Alle soorten vijgen2, gedroogde vijgen of vijgenkoeken3 zijn één [soort] en men mag van de één troema afscheiden voor de ander. Overal waar er een kohen [aanwezig] is, scheidt men troema af van het beste4 [van zijn producten], maar overal waar geen kohen is, scheidt men troema af van wat de langste [levensduur] heeft5. Rabbi Jehoeda zegt: men moet altijd afscheiden van het beste6 [van zijn producten].

Toelichting op Misjna 2:4

1. Alle soorten tarve zijn één Ook al zijn er verschillende kleuren, ze worden als één soort beschouwd (RAV).

2. Alle soorten vijgen Ook hiervan bestaan zwarte en witte vijgen, maar het is allemaal één soort. Met vijgen worden verse vijgen bedoeld (RAV).

3. Geroogde vijgen en vijgekoeken Volgens de vertaling van Rav.

4. Van het beste Met scheidt dan troema af van de verse vijgen voor de gedroogde vijgen, want verse vijgen zijn mooier dan gedroogde vijgen (RAV).

5. Wat de langste [levensduur] heeft Met scheidt troema af van de gedroogde vijgen voor de verse vijgen, want gedroogde vijgen blijven langer goed (RAV).

6. Rabbi Jehoeda zegt: men scheidt altijd af van het mooiste Want er staat geschreven (Bamidbar 18:30): Wanneer jullie het beste ervan hebben afgezonderd. Dus moet men altijd van het beste afzonderen. Maar de halacha is niet volgens Rabbi Jehoeda (RAV).

 


Copyright 2005 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder