Inhoud Troemot

 

Inhoud Misjnajot

vorige misjna

TROEMOT - HOOFDSTUK 2

volgende misjnaØ

Misjna 6

, . , . , , , . , , . , , , . , . , :

Men zondert olie-olijven1 als troema af voor ingemaakte olijven2, maar niet ingemaakte olijven voor olie-olijven; en ongekookte wijn voor gekookte wijn3, maar niet van gekookte wijn voor ongekookte wijn. Dit is de algemene regel4: voor alles wat samen met iets anders kilajiem5 is, daarvoor geldt dat men niet voor de één troema mag afzonderen voor de ander6, zelfs niet van het mooiere voor het slechtere. Maar alles wat niet kilajiem is met iets anders, daarvoor geldt dat men troema van het mooiste afzondert voor het inferieure, maar niet van het inferieure voor het superieure. En als iemand toch van het inferieure troema heeft afgezonderd voor het superieure, dan is zijn troema wel geldig, behalve bij zoenien7 voor tarve, want dat is geen voedsel. Courgettes en komkommers behoren tot dezelfde soort.8 Rabbi Jehoeda zegt: het zijn twee soorten9.

Toelichting op Misjna 2:6

1. Olie-olijven Dit zijn olijven die [vanwege hun hoge olie-gehalte (Rambam) in het algemeen gebruikt worden om er olie uit te persen (RAV).

2.  Ingemaakte olijven Olijven die weinig olie bevatten en daarom in het algemeen in wijn of pekelwater of zuur worden ingemaakt om ze te bewaren voor consumptie. Olie-olijven zijn superieur aan ingemaakte olijven en daarom zondert men de troema van de olie-olijven ook voor de ingemaakte olijven af als men beide heeft  (RAV).

3. Ongekookte wijn voor gekookte wijn Ongekookte wijn is superieur om te drinken boven gekookte wijn (RAV).

4. De algemene regel De algemene regel, dat men van het beste moet afzonderen als men twee variëteiten van een product heeft, geldt alleen als ze tot dezelfde soort behoren.

5. Kilajiem Twee verschillende soorten planten of bomen, die Tora [Leviticus 19:19] verbiedt samen te planten of op elkaar te enten.

6. Men mag niet van de één afzonderen voor de ander Men kan niet troema van de een soort afzonderen voor een andere soort, bijvoorbeeld, men kan geen troema van tarwe afzonderen voor gerst, hoewel tarwe betere kwaliteit graan is dan gerst, maar het zijn twee verschillende soorten.

7. Zoenien Een inferieur soort tarwe, raaigras of lolium, dat geen voedsel voor mensen is (RAV).

8. Dezelfde soort En men mag dus van de een soort voor de andere afzonderen (RAV).

9. Twee soorten En men mag volgens R. Jehoeda niet van de een soort voor de andere afzonderen, maar de halacha is niet volgens R. Jehoeda (RAV).

 


Copyright 2005 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder