Inhoud Troemot

 

Inhoud Misjnajot

vorige misjna

TROEMOT - HOOFDSTUK 3

volgende misjnaØ

Misjna 1

, , , . , , . , . , , . , , . :

Wie een komkommer als troema afzondert1 en hij blijkt bitter te zijn, [of] een watermeloen en hij blijkt bedorven te zijn, dan is het [toch] troema2 maar men moet opnieuw troema afzonderen. Als men een vat met wijn als troema afzondert en het blijkt azijn te zijn3, [dan geldt dat] als het bekend was dat het azijn was voordat het als troema afgezonmderd werd, dan is het geen troema. Wanneer het verzuurd is nadat het als troema afgezonderd werd, dan is het troema. Bij twijfel4 is het troema maar men moet dan opnieuw troema afzonderen5. De eerste [troema] maakt zelf een mengsel niet verboden6 en men is er geen vijfde [extra] voor verschuldigd7. En zo ook de tweede [troema].

Toelichting op Misjna 3:1

1. Wie een komkommer als troema afzondert Onopzettelijk. En zelfs dan moet men opnieuw troema afzonderen, want het is dichtbij opzet, namelijk verregaande slordigheid (RAV).

2. Het is toch troema Want het werd tot troema bestemd en heeft dus heiligheid gekregen, maar de rest van het product is nog steeds tevel en daar moet dus alsnog troema van worden afgezonderd.

3. En het blijkt azijn te zijn Wie van azijn troema afscheidt voor wijn, heeft geen troema afgezonderd, want wijn en azijn zijn twee verschillende soorten product (RAV). Dus als al bekend was voordat de troema werd afgezonderd, dat het vat azijn bevatte, dan is de troema ongeldig en moet men opnieuw troema afzonderen van de wijn. In Bava Batra (84b) wordt een meningsverschil vermeld tussen Rebbi en de andere Geleerden. Rebbi meent dat wijn en azijn twee verschillende soorten producten zijn en dus mag men volgens hem niet van het één voor het ander troema afscheiden. De Geleerden menen echter dat azijn verzuurde wijn is en niet een ander soort product is. Dus volgens hun is troema van azijn voor wijn wel geldig. Rav volgt hier kennelijk het standpunt van Rebbi.

4. Bij twijfel Als men niet weet of het al azijn was voordat troema werd afgezonderd, of dat het verzuurd werd na de afzondering (RAV). In dat geval is het mogelijk dat de troema geldig is en de azijn moet aan een Kohen gegeven worden en mag niet door een Israël gebruikt worden.

5. Het is troema maar men moet dan opnieuw troema afzonderen Men moet dan beide aan een Kohen geven en die betaalt voor de eerste troema, want die is groter dan de tweede, want de tweede werd afgezonderd van een iets kleinere hoeveelheid [nadat de eerste troema al was afgenomen]. En daar de Kohen de troema opeist, moet hij bewijzen wat de echte troema is en daar hij dat niet kan, eisen we van hem dat hij de kleinste gift als troema accepteert en voor de grootste betaalt en dat is wat het eerst werd afgezonderd.

6. De eerste [troema] maakt zelf een mengsel niet verboden Wanneer het valt in minder dan honderd maal choelien, dan is het mengsel niet verboden, want misschien is het geen troema (RAV). [Volgens Tora geldt dat als een verboden voedsel vermengd raakt met toegestaan voedsel van dezelfde soort en het mengsel  bestaat voor de meerderheid uit toegestaan voedsel, dan is het mengsel toegestaan. Echter, de Geleerden hebben bepaald, dat als troema vermengd raakt met toegestaan voedsel, het mengsel pas toegestaan wordt als er zich in het mengsel honderd eenheden van het toegestaan voedsel bevinden tegenover één eenheid van de troema. Een dergelijk verboden mengsel moet aan een Kohen verkocht worden die de waarde van het toegestane deel van het mengsel moet betalen. In ons geval van twijfelachtige troema is echter een meerderheid van toegestaan voedsel voldoende en het mengsel is toegestaan voor een niet-Kohen.] En ook de tweede troema maakt een mengsel niet verboden [als de meerderheid uit toegestaan voedsel bestaat] want misschien was het eerste de echte troema en dan is het tweede wat afgezonderd werd, choelien (RAV).

7. Men is er geen vijfde [extra] voor verschuldigd Een niet-Kohen die alleen de eerste afgezonderde troema eet, of alleen de tweede afgezonderde troema, is daar geen extra vijfde over verschuldigd, zoals in andere gevallen (RAV). Wanneer een niet-Kohen bij vergissing troema eet, dan moet hij de waarde daarvan plus een vijfde van de waarde aan de Kohen vergoeden. Het vijfde wordt gerekend van het eindresultaat en men geeft dus in werkelijkheid een kwart extra. Dus als de troema 20 waard was, geeft men 5 extra, dat is van twintig, dus men geeft  de Kohen toaal 25, 1/5 van 25.

 


Copyright 2005 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder