Inhoud Troemot

 

Inhoud Misjnajot

vorige misjna

TROEMOT - HOOFDSTUK 3

volgende misjnaØ

Misjna 4

, , , . , , . , . , , , :

Waarover wordt dit gezegd? Wanneer hij niets gezegd heeft, maar wanneer hij een lid van zijn huishouding toestemming geeft of zijn slaaf of slavin om [voor hem] troema af te zonderen, dan is zijn troema [geldige] troema. Wanneer hij [die toestemming] heeft ingetrokken, [dan geldt dat] als hij [de toestemming] introk voordat de troema werd afgezonderd, dan is zijn troema geen [geldige] troema, maar als [hij de toestemming introk] nadat de troema werd afgezonderd, dan is zijn troema [een geldige] troema. Werknemers hebben geen recht om troema af te scheiden, behalve de [druiven-] trappers, want zij maken de wijnpers onmiddellijk onrein.

Toelichting bij Misjna 3:4

Waarover wordt dit gezegd dat volgens Rabbi Akiva [in de vorige Misjna] de troema van beide partners, die de een na de ander troema afgezonderd hebben, geldig is? (RAV) Volgens sommige commentatoren gaat dit ook over Rabbi Jossis commentaar in de vorige Misjna.

Wanneer hij niets gezegd heeft Als hij geen toestemming aan zijn partner gegeven heeft om voor hem troema af te zonderen (RAV).

Maar wanneer hij toestemming gegeven heeft Als de huiseigenaar toestemming gaf [aan zijn partner of aan zijn huisgenoten] om in zijn naam troema af te zonderen (RAV).

Wanneer hij [die toestemming] heeft ingetrokken Nadat hij de agent heeft aangewezen om troema af te zonderen, trekt hij die toestemming weer in nadat de agent is weggegaan (RAV). Als hij de toestemming intrekt nadat de agent de troema al heeft afgezonderd, dan is de troema geldig. Alleen als hij het van te voren intrekt, heeft de agent zijn machtiging verloren.

Behalve de [druiven-] trappers Dit zijn arbeiders die de druiven fijnstampen met hun voeten om het sap eruit te persen. Zij mogen troema afzonderen, zelfs als de eigenaar hen daartoe niet uitdrukkelijk gemachtigd heeft. Het gaat hier om een am haärets [een ongeletterd persoon] die arbeiders huurt, die zorgvuldig zijn in de naleving van de mitswot, om zijn druiven fijn te stampen, zodat ze tahor blijven. Als de eigenaar-am haärets de druiven (of de wijn) aanraakt, worden ze automatisch tamee [aldus hebben de Geleerden beslist] en kan er geen troema meer van worden afgenomen. Daarom mogen die arbeiders troema afzonderen, ook zonder dat de eigenaar hen daar opdracht toe gegeven heeft, en daarna kan het geen kwaad meer als de eigenaar de druiven of de wijn aanraakt (RAV). Een am haärets dat is een ongeletterd persoon wordt verondersteld onrein tezijn, zelfs al houdt hij zich aan de mistwot en hij of zijn kleren vloeistof of voedsel aanraakt, wordt dat  tamee (Rambam, Hilchot Metsamei Misjkav oeMosjav 10:1).

 


Copyright 2005 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder