Inhoud Troemot

 

Inhoud Misjnajot

vorige misjna

TROEMOT - HOOFDSTUK 3

volgende misjnaØ

Misjna 5

, , , , . , . , , . , , :

Als iemand zegt: De troema van deze hoop is er binnenin, of: Zijn tiende is er binnenin, of: De troema-maäser is er binnenin, dan is het volgens Rabbi Sjimon benoemd, maar de [andere] Geleerden zeggen: Alleen als hij zegt: [Het ligt] in het noorden of: Het ligt in het zuiden. Rabbi Elazar Chisda zegt: Als iemand zegt: De troema van de hoop is ervan, dan heeft hij het benoemd. Rabbi Eliëzer Jaakov zegt: Als iemand zegt: Een tiende van deze maäser is er troema maäser van, dan heeft hij het benoemd.

Toelichting bij Misjna 3:5

Als iemand zegt: De troema van deze hoop is er binnenin, Als iemand zegt dat een deel van een hoop tevel troema is voor die hoop, of maäser of maäser sjenie, dat zijn zijn woorden geldig volgens R. Sjimon, zelfs zonder dat daadwerkelijk er iets is afgezonderd van de hoop.

Maar de Geleerden zeggen Alleen als hij een bepaalde plaats aanwijst voor de troema of maäser of maäser sjenie. Binnenin is geen voldoende plaatsaanduiding en het is alsof hij niets gezegd heeft. En zo is de halacha (RAV).

De troema van de hoop is ervan Ook als iemand zelfs niet binnenin zegt en dus helemaal geen aanwijzing geeft waar de troema zich bevindt, is het geldig volgens R. Elazar Chisda, want het hoeft niet bekend te zijn waar het zich bevindt (RAV).

Een tiende van deze maäser is er troema maäser van Volgens R. Eliëzer kan men alleen troema maäser op deze manier vaststellen van product waarvan al troema is afgenoemen, maar niet van tevel. Dus als een Leviet van zijn portie de maäser, waarvan al troema is afgenomen door de boer troema maäser afneemt zonder de plaats er van vast te stellen, dan is dat geldig, maar de boer kan niet op die manier troema afzonderen. De halacha is noch volgens één van de genoemde rabbijnen, maar alleen volgens de [andere] Geleerden (RAV).

 


Copyright 2005 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder