Inhoud Troemot

 

Inhoud Misjnajot

vorige misjna

TROEMOT - HOOFDSTUK 3

volgende misjnaØ

Misjna 6

, , , , . ( ), :

Als iemand troema afzondert vóór bikkoeriem of maäser risjon vóór troema, of maäser sjenie vóór [maäser] risjon, ondanks dat hij een verbod overtreedt, wat gedaan is, is gedaan, zoals er gezegd is: Met je overvloed en je vloeistoffen zul je niet talmen,

Toelichting bij Misjna 3:6

Tora gebiedt ons om de diverse hoeveelheden die moeten worden afgescheiden, in de juiste volgorde worden afgescheiden, en wel: Bikkoeriem [de eerste pluk], troema, maäser [risjon], maäser sjeni [in de jaren 1,2,4 en van de sjemitta-cyclus] of maäser ani [in jaar 3 of 6]. Troemat maäser is de troema die de Leviet afscheidt van het maäser [risjon] dat hij krijgt.

Als iemand troema afzondert vóór bikkoeriem, enz. Dus hij heeft de volgorde omgedraait. Hoewel hij een verbod overtreden heeft, wat gedaan is, is niet meer te veranderen en zijn woorden zijn geldig. En hoe weten we dat? Omdat:

Zoals er gezegd is [in Sjemot 22:28] Je zult het offeren van je overvloed en je vloeistoffen niet uitstellen. De Geleerden hebben dit als volgt geïnterpreteerd: stel datgene wat eerst moet worden afgescheiden niet uit. Overvloed slaat op bikkoeriem [eerstelingen] en vloeistoffen slaat op troema. Dus de volgorde van het afzonderen moet in acht genomen worden en daar mag niet van worden afgeweken.

 


Copyright 2005 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder