Inhoud Troemot

 

Inhoud Misjnajot

vorige misjna

TROEMOT - HOOFDSTUK 3

volgende misjnaØ

Misjna 7

, , , , . , . , :

En vanwaar weten we dat bikkoeriem voorafgaat aan troema? [Ten slotte] dit wordt troema en het eerste genoemd en dit wordt troema en het eerste genoemd! Echter, bikkoeriem hoort vooraf te gaan [aan troema] want zij zijn de eerste vruchten van alles en troema gaat vooraf aan [maäser] risjon want [de troema wordt] de eerste [genoemd]; en maäser risjon [gaat vooraf] aan maäser sjeni want het bevat resjiet.

Toelichting bij Misjna 3:7

En vanwaar weten we dat de afzondering van bikkoeriem voorafgaat aan de afzondering van troema, ondanks dat ze allebei resjiet het eerste genoemd worden? Bikkoriem worden namelijk ook troema genoemd, want Mar zegt [Pesachiem 36b]: troemat jadècha [de troema van je hand] die in Devariem 12:17 genoemd wordt, is bikkoeriem, want er staat daar [Dev. 26:4]: Dan zal de Kohen het mandje [met bikkoeriem] uit je hand aannemen. En bikkoderiem wordt het eerste genoemd omdat het de eerste opbrengst van je grond genoemd wordt [Sjemot 23:19]. Troema wordt troema genoemd in Bam. 18:8, waar Hasjem tegen Aharon zegt: Aan jou heb Ik de bewaking van Mijn heffing troema opgedragen. En het wordt resjiet het eerste genoemd in: Het eerste van je graan, wijn en olie [Dev. 18:4] (RAV).

Echter, bikkoeriem hoort vooraf te gaan [aan troema] want zij zijn de eerste vruchten van alles Zij zijn van de hele oogst de eerste vruchten die rijp zijn en men is verplicht ze aftezonderen terwijl ze nog vast zitten aan de grond, terwijl men pas troema hoeft af te zonderen nadat de oogst geplukt is. En een andere verklaring waarom het resjiet [het eerste] genoemd wordt, is dat het gebod bikkoeriem eerder in Tora genoemd wordt [Sjemot 34:26] (RAV). [In feite wordt het reeds genoemd in Sjemot 23:19, maar in ieder geval is dat voordat het gebod van troema genoemd wordt, dat voor het eerst in Devariem 18:4 genoemd wordt.]

Want het bevat resjiet Want van maäser risjon moet nog troemat maäser worden afgescheiden en troema wordt resjiet [het eerste] genoemd, dus maäser risjon moet afgezonderd worden vóór maäser sjeni.

 


Copyright 2005 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder