Inhoud Troemot

 

Inhoud Misjnajot

vorige misjna

TROEMOT - HOOFDSTUK 3

volgende misjnaØ

Misjna 8

, , , , , , , , :

Als iemand troema bedoelde maar maäser zei; [of] maaser [bedoelde] maar troema zei; [of] olaa [bedoelde] maar sjelamiem zei; [of] sjelamiem [bedoelde] maar olaa zei; [of] dat ik niet dit huis zal binnengaan [bedoelde te zeggen] maar hij zei: daarin;[of als hij bedoelde te zeggen] dat ik van deze geen profijt zal hebben maar hij zei: van deze, [in al deze gevallen] heeft hij niets gezegd, totdat zijn mond en hart met elkaar in overeenstemming zijn.

Toelichting op Misjna 3:8

De Misjna bespreekt situaties waarin iemand bij vergissing iets zegt, dat niet in overeenstemming is met zijn bedoeling.

Als iemand bedoelde te zeggen: Dit zal troema zijn, maar hij zei Dit zal maaser zijn, of omgekeerd, hij bedoelde te zeggen: Dit zal maaser zijn, maar hij zei bij vergissing: Dit zal troema zijn; of hij bedoelde te zeggen: Dit dier zal een olaa [brandoffer] zijn, maar in plaats daarvan zei hij per ongeluk: Dit dier zal een sjelamiem [vredesoffer) zijn, of omgekeerd, als hij bedoeld te zeggen: Dit dier zal een sjelamiem zijn, maar hij zei per ongeluk: Dit dier zal een olaa zijn; of hij wilde een plechtige belofte maken en zeggen ik zal dit huis niet binnengaan, maar hij zei bij vergissing: Ik zal daar [in dat andere huis] niet binnengaan; of hij bedoelde te zeggen: Ik zal van deze persoon geen profijt hebben, maar hij zei per ongeluk: Ik zal van deze [een andere] persoon geen profeet hebben; in al deze gevallen heeft hij niets gezegd, totdat zij zijn mond en zijn hart met elkaar in overeenstemming zijn. Want er staat geschreven [Devariem 23:24]: Houd je nauwgezet aan dat wat er over je lippen komt,  en er staat ook geschreven [Sjemot 35:22]: Ieder wiens hart hem aanspoorde [en die een gift aan Hasjem gewijd had], dat wil zeggen dat een uitspraak of daad alleen geldig is als die in overeenstemming is met datgene waartoe zijn hart hem aanspoort (RAV).

 


Copyright 2005 by
Zwi (H) Goldberg

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder