Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Inhoudsopgave Tanach

 

toon commentaar

BEREISJIET (Genesis) – HOOFDSTUK 2

PARASJAT BEREISJIET

2. 1. Toen waren de hemel en de aarde en al hun componenten.

2. God voltooide op de zevende dag Zijn werk dat Hij gedaan had, en Hij onthield zich op de zevende  dag van al het werk dat Hij gemaakt had.

3. G-d zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want daarop had Hij gerust van al het schep­pingswerk dat G-d gemaakt had.

4. Dit zijn de producten van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden op de dag dat Hasjem G-d hemel en aarde maakte.

5. Geen enkele struik stond er  nog op de aarde en geen enkel gewas was nog op het veld uitgekomen, want Hasjem G-d had het nog niet op aarde laten regenen en er was nog geen mens om de aarde te bewerken.

6. Een damp steeg op van de  aarde en drenkte het gehele aardoppervlak.

7. Toen vormde Hasjem G-d de mens uit het stof van de aarde en Hij blies levensadem in zijn neus en zo werd de mens een levend wezen.

8. Hasjem G-d plantte een tuin in Eden, in het oosten, en daar plaatste Hij de mens die Hij gevormd had.

9. Hasjem G-d liet uit de aarde allerlei bomen ontspruiten, die aangenaam waren om te zien en goed om te eten, en ook de Levensboom in het midden van de tuin en de Boom van de kennis van Goed en Kwaad.

10. Een rivier ontspringt uit Eden om de tuin te drenken: en vandaar uit wordt hij gesplitst in vier hoofd­stromen.  11. De naam van de ene is Piesjon, deze loopt om het hele land Chawiela, daar waar het goud is.

12. En het goud van dat land is goed: daar is de bedolach en de onyxsteen.

13. En de naam van de tweede rivier is Gichon: deze stroomt om heel het land Koesj.

14. De naam van de derde rivier is Chiddèkèl; deze stroomt ten oosten van Assirië; en de vierde rivier – dat is de Eufraat.

15. Toen nam Hasjem G-d de mens en zette hem in de Tuin van Eden om die te bewerken en te bewaken.

16. En Hasjem G-d gebood de mens en zei: Van alle bomen in de tuin mag je eten,

17. maar van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet zul je zeker sterven.

18. En Hasjem G-d zei: Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal voor hem een hulp als tegenwicht maken.

19. Toen vormde Hasjem G-d uit aarde elk dier van het veld en iedere vogel van de hemel en die bracht Hij naar de mens om te zien hoe hij ze zou noemen; en zoals de mens een levend wezen zou noemen, zo zou zijn naam blijven.

20. En de mens gaf namen aan al het vee en aan de vogels van de hemel en aan het gedierte van het veld, maar voor de mens vond Hij geen hulp die geschikt was voor hem.

21. Toen liet Hasjem G-d de mens in een diepe slaap vallen en hij sliep in; en Hij nam één van zijn zijden weg en sloot die plaats met vlees.

22. Hasjem G-d bouwde de zijde, die Hij van de mens had weggenomen, [om] tot een vrouw, en Hij bracht haar naar de mens.23. Toen zei de mens: Deze is eindelijk been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees, en zij zal Iesjaa – vrouw – genoemd worden, want zij werd van een Iesj – man – genomen.

24. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten zodat zij als één lichaam worden.

25. Zij waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

 

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg zwigold@netvision.net.il

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder

 BEREISJIET

 HOOFDSTUK 1

 HOOFDSTUK 2

 HOOFDSTUK 3

 HOOFDSTUK 4

 HOOFDSTUK 5

 HOOFDSTUK 6

  HOOFDSTUK 7

 HOOFDSTUK 8

 HOOFDSTUK 9

 HOOFDSTUK 10

 HOOFDSTUK 11

 HOOFDSTUK 12

 HOOFDSTUK 13

 HOOFDSTUK 14

 HOOFDSTUK 15

 HOOFDSTUK 16

 HOOFDSTUK 17

 HOOFDSTUK 18

 HOOFDSTUK 19

 HOOFDSTUK 20

 HOOFDSTUK 21

 HOOFDSTUK 22

 HOOFDSTUK 23

 HOOFDSTUK 24

 HOOFDSTUK 25

 HOOFDSTUK 26

 HOOFDSTUK 27

 HOOFDSTUK 28

 HOOFDSTUK 29

 HOOFDSTUK 30

  HOOFDSTUK 31

 HOOFDSTUK 32

 HOOFDSTUK 33

 HOOFDSTUK 34

 HOOFDSTUK 35

 HOOFDSTUK 36

 HOOFDSTUK 37

 HOOFDSTUK 38

 HOOFDSTUK 39

 HOOFDSTUK 40

 HOOFDSTUK 41

 HOOFDSTUK 42

 HOOFDSTUK 43

 HOOFDSTUK 44

 HOOFDSTUK 45

 HOOFDSTUK 46

 HOOFDSTUK 47

 HOOFDSTUK 48

 HOOFDSTUK 49

 HOOFDSTUK 50