Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Inhoudsopgave Tanach

 

toon commentaar

BEREISJIET (Genesis) – HOOFDSTUK 5

PARASJAT BEREISJIET

5. 1. Dit is de geschiedenis van de afstammelingen van Adam – op de dag dat G-d de mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis van G-d.

2. Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk en zegende hen en Hij noemde hen „mens” op de dag dat zij geschapen werden. 3. Toen Adam honderd en dertig jaar geleefd had, verkreeg hij zijn evenbeeld dat op hem leek en hij noemde hem Sjeet. 

4. En de levensdagen van Adam, nadat hij Sjeet had voort­gebracht, waren achthonderd jaar en hij bracht zonen en dochters voort. 5. En al de levensdagen van Adam waren negenhonderd en dertig jaar en toen stierf hij. 6. En Sjeet had honderd en vijf jaar geleefd toen hij Enosj voortbracht. 7. Sjeet leefde, nadat hij Enosj had voortgebracht, nog achthonderd en zeven jaar en hij bracht zonen en dochters voort. 8. De gehele levensduur van Sjeet was negenhonderd en twaalf jaar en toen stierf hij. 9. Enosj had negentig jaar geleefd en bracht toen Kenan voort. 10. Enosj leefde, nadat hij Kenan had voort­gebracht, nog achthonderd en vijftien jaar en bracht zonen en dochters voort.

11. Heel de levens­duur van Enosj was negenhonderd en vijf jaar en toen stierf hij. 12. Kenan had zeventig jaar geleefd en toen bracht hij Mehalalel voort. 13. Kenan leefde, nadat hij Mehalalel had voortgebracht, nog achthonderd en veertig jaar en hij bracht zonen en dochters voort. 14. De gehele levensduur van Kenan was negenhonderd en tien jaar en toen stierf hij. 15. Mehalalel had vijf en zestig jaar geleefd en bracht toen Jared voort. 16. Mehalalel leefde, nadat hij Jared had voortgebracht, nog achthonderd en dertig jaar en bracht zonen en dochters voort. 17. De gehele levensduur van Mahalalel was achthonderd vijfennegentig jaar en toen stierf hij. 18. Jared had honderd twee-en-zestig jaar geleefd toen hij Chanoch voortbracht. 19. Jared leefde, nadat hij Chanoch voortbracht, nog achthonderd jaar en bracht zonen en dochters voort. 20. De gehele levensduur van Jared was negenhonderd twee-en-zestig jaar en toen stierf hij. 21. Chanoch had vijfenzestig jaar geleefd en bracht toen Metoesjelach voort. 22. Chanoch wandelde drie­honderd jaar met God nadat hij Metoesjelach had voortgebracht en hij bracht zonen en dochters voort.

23. De gehele levensduur van Chanoch was drie­honderd en zestig jaar. 24. Chanoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem genomen.

25. Methusjelach leefde honderd­zevenentachtig jaar en bracht toen Lèmech voort. 26. Methusjelach leefde, nadat hij Lèmech had voortgebracht. zevenhonderd twee en tachtig jaar en bracht zonen en dochters voort. 27. De gehele levensduur van Methusjelach was negenhonderd en zestig jaar en toen stierf hij. 28. Lèmech had hon­derd twee en tachtig jaar geleefd en bracht toen een zoon voort.

29. Hij noemde zijn naam Noach, zeggende: „Deze zal ons troosten voor onze arbeid en voor het zwoegen van onze handen in de aarde die de Eeuwige vervloekt heeft.”

30. Lèmech leefde, nadat hij Noach had voortgebracht, nog vijfhonderd vijfen­negentig en bracht zonen en dochters voort. 31. De gehele levens­duur van Lèmech was zevenhonderd zevenenzeventig jaar en toen stierf hij. 32. Noach was vijfhonderd jaar oud en toen bracht Noach Sjem, Cham en Jafet voort.

 

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg zwigold@netvision.net.il

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder

 BEREISJIET

 HOOFDSTUK 1

 HOOFDSTUK 2

 HOOFDSTUK 3

 HOOFDSTUK 4

 HOOFDSTUK 5

 HOOFDSTUK 6

  HOOFDSTUK 7

 HOOFDSTUK 8

 HOOFDSTUK 9

 HOOFDSTUK 10

 HOOFDSTUK 11

 HOOFDSTUK 12

 HOOFDSTUK 13

 HOOFDSTUK 14

 HOOFDSTUK 15

 HOOFDSTUK 16

 HOOFDSTUK 17

 HOOFDSTUK 18

 HOOFDSTUK 19

 HOOFDSTUK 20

 HOOFDSTUK 21

 HOOFDSTUK 22

 HOOFDSTUK 23

 HOOFDSTUK 24

 HOOFDSTUK 25

 HOOFDSTUK 26

 HOOFDSTUK 27

 HOOFDSTUK 28

 HOOFDSTUK 29

 HOOFDSTUK 30

  HOOFDSTUK 31

 HOOFDSTUK 32

 HOOFDSTUK 33

 HOOFDSTUK 34

 HOOFDSTUK 35

 HOOFDSTUK 36

 HOOFDSTUK 37

 HOOFDSTUK 38

 HOOFDSTUK 39

 HOOFDSTUK 40

 HOOFDSTUK 41

 HOOFDSTUK 42

 HOOFDSTUK 43

 HOOFDSTUK 44

 HOOFDSTUK 45

 HOOFDSTUK 46

 HOOFDSTUK 47

 HOOFDSTUK 48

 HOOFDSTUK 49

 HOOFDSTUK 50