Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Inhoudsopgave Tanach

 

toon commentaar

BEREISJIET (Genesis) – HOOFDSTUK 11

PARASJAT NOACH

11. 1De gehele aarde had één taal en één doel. 2En het gebeur­de, dat toen zij uit het oosten optrokken, zij een vlakte vonden in het land Sjin'ar, waar zij zich vestigden. 3En zij zeiden tegen elkaar: „Kom, laten wij bakstenen vervaardigen en ze bakken in het vuur.” En de bakstenen gebruikten zij als bouwstenen en het leem gebruikten zij als metselkalk. 4En zij zeiden: „Kom, laten wij een stad bouwen en een toren, waarvan de spits tot in de hemel reikt, zo maken wij een naam voor onszelf, opdat wij niet over heel de wereld ver­spreid worden.” 5Hasjem daalde nu af om de stad  en de toren te zien die de mensen gebouwd hadden 6en Hasjem zei: „Kijk, zij zijn één volk en hebben allen één taal, en nu beginnen zij dit te doen; zal hun niet verhinderd moeten worden om hun plannen uit te voeren? 7Kom, laten wij afdalen en hun talen verwarren zodat de één de taal van de ander niet meer kan verstaan. 8En Hasjem verstrooide hen van daar over heel het aardoppervlak, en zij hielden op met het bouwen van de stad. 9Daarom noemde men haar Bawel – verwarring, want daar verwarde Hasjem de taal van heel de wereld en van daar verstrooide Hasjem hen over heel het aardoppervlak.

10Dit zijn de nakomelingen van Sjem. Sjem was honderd jaar toen hij Arpachsjad kreeg, twee jaar na de vloed. 11Sjem leefde, nadat hij Arpachsjad had voortgebracht, nog 500 jaar en hij bracht zonen en dochters voort. 12Arpachsjad was 35 jaar toen hij Sjalach voortbracht­. 13Arpachsjad leefde, nadat hij Sjalach had voort­gebracht, nog 403 jaar en hij bracht zonen en dochters voort. 14Sjalach was 30 jaar toen hij ‘Ewer voortbracht.  15Sjalach leefde, nadat hij ‘Ewer had voortgebracht, nog 403 jaar en  hij bracht zonen en doch­ters voort. 16‘Ewer was 34 jaar toen hij Pèleg voortbracht. 17'Ewer leefde, nadat hij Pèleg had voort­gebracht, nog 430 jaar en hij bracht zonen en dochters voort. 18Pèleg was dertig jaar toen hij Re'oe voortbracht. 19Pèleg leefde, nadat hij Re'oe had voortgebracht, nog 209 jaar en  hij bracht zonen en dochters voort. 20Re'oe was 32 jaar toen hij Seroeg voortbracht. 21Re'oe leefde, nadat hij Seroeg had voortgebracht, nog 207 jaar, en hij bracht zonen en dochters voort. 22Seroeg was 30 jaar toen hij Nachor voortbracht. 23Jeroeg leefde, nadat hij Nachor had voortgebracht, nog 200 jaar en hij bracht zonen en dochters voort. 24Nachor was 29 jaar geleefd toen hij Tèrach voort bracht. 25Nachor leefde, nadat hij Tèrach had voortgebracht, nog 119 jaar, en hij bracht zonen en dochters voort. 26Tèrach was 70 jaar toen hij Awram, Nachor en Charan voortbracht. 27En dit zijn de nakomelingen van Tèrach: Tèrach bracht Awram , Nachor en Charan voort, en Charan bracht Lot voort. 28Charan stierf nog tijdens het leven van zijn vader Tèrach, in zijn geboorte­land, in Oer-Kasdiem. 29Awram en Nachor namen zich vrouwen; de vrouw van Awram heette Sarai en de vrouw van Nachor heette Milka, de dochter van Charan, de vader van Milka en de vader van Jiska. 30En Sarai was onvruchtbaar, zij kon geen kinderen krijgen. 31Toen nam Tèrach Awram, en Lot de zoon van Charan, zijn kleinzoon en zijn schoondochter Sarai, de vrouw van Awram, zijn zoon, en hij vertrok met hen uit Oer-Kasdiem, om naar het land Kena'an te gaan en zij kwamen tot Charan en vestigden zich daar. 32De levensduur van Tèrach was tweehonderdvijf jaar en toen stierf Tèrach in Charan.

 

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg zwigold@netvision.net.il

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder

 BEREISJIET

 HOOFDSTUK 1

 HOOFDSTUK 2

 HOOFDSTUK 3

 HOOFDSTUK 4

 HOOFDSTUK 5

 HOOFDSTUK 6

  HOOFDSTUK 7

 HOOFDSTUK 8

 HOOFDSTUK 9

 HOOFDSTUK 10

 HOOFDSTUK 11

 HOOFDSTUK 12

 HOOFDSTUK 13

 HOOFDSTUK 14

 HOOFDSTUK 15

 HOOFDSTUK 16

 HOOFDSTUK 17

 HOOFDSTUK 18

 HOOFDSTUK 19

 HOOFDSTUK 20

 HOOFDSTUK 21

 HOOFDSTUK 22

 HOOFDSTUK 23

 HOOFDSTUK 24

 HOOFDSTUK 25

 HOOFDSTUK 26

 HOOFDSTUK 27

 HOOFDSTUK 28

 HOOFDSTUK 29

 HOOFDSTUK 30

  HOOFDSTUK 31

 HOOFDSTUK 32

 HOOFDSTUK 33

 HOOFDSTUK 34

 HOOFDSTUK 35

 HOOFDSTUK 36

 HOOFDSTUK 37

 HOOFDSTUK 38

 HOOFDSTUK 39

 HOOFDSTUK 40

 HOOFDSTUK 41

 HOOFDSTUK 42

 HOOFDSTUK 43

 HOOFDSTUK 44

 HOOFDSTUK 45

 HOOFDSTUK 46

 HOOFDSTUK 47

 HOOFDSTUK 48

 HOOFDSTUK 49

 HOOFDSTUK 50