Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Inhoudsopgave Tanach

 

Home

BEREISJIET (Genesis) – HOOFDSTUK  28

28. 1Daarop riep Jitschak Ja’akov bij zich, zegende hem en gebood hem als volgt: „Neem geen vrouw van de dochters van Kena’an. 2Maak je gereed en ga naar Padan Aram, het huis van Betoeël, de vader van je moeder, en neem je van daar een vrouw, één van de dochters van Lawan, de broer van je moeder. 3De Almachtige God zal je zegenen en je vruchtbaar en talrijk  maken en je zult een gemeenschap van volken worden. 4Hij zal jou de zegen van Awraham geven, aan jou en aan je nakomelingen met jou, om het land waarin je woont, en dat God aan Awraham gegeven heeft, in bezit te nemen.” (zeven) 5Hierop zond Jitschak Ja’akov heen en die ging naar Padan Aram, naar Lawan, de zoon van Betoeël, de Arameër, de broer van Rivka, de moeder van Ja’akov en Esav.  6En Esav zag dat Jitschak Ja’akov gezegend had en hem naar Padan Aram gestuurd had, om zich vandaar een vrouw te nemen, en dat hij hem toen  zegende, en hem als volgt geboden had: neem geen vrouw van de dochters van Kena’an, (maftier) 7En Ja’akov luisterde naar zijn vader en moeder en was naar Padan Aram gegaan. 8Toen zag Esav dat de dochters van Kena’an slecht waren in de ogen van zijn vader Jitschak. 9Daarop ging Esav naar Jisma’el en nam zich Machalat, de dochter van Jisma’el, de zoon van Awraham, de zuster van Newajot, tot vrouw, bij de vrouwen die hij al had.

10Ja’akov vertrok uit Beër Sjéwa’ en ging naar Charan. 11Hij ontmoette de plaats en overnachtte daar, want de zon was onder­gegaan; hij nam van de stenen van de plaats en maakte ze tot hoofd­kussen en legde zich op die plaats neer. 12En hij droomde, en zie, een ladder was op de aarde geplaatst en de top daarvan reikte tot de hemel. En kijk, engelen van G-d stegen daarlangs op en daalden er vanaf. 13En zie, Hasjem stond naast hem en zei: „Ik ben Hasjem, G-d van Awraham, je vader, en de G-d van Jitschak. Het land waarop je ligt, zal Ik aan jou geven en aan je nakomelingen. 14Je nakomelingen zullen zijn als het stof van de aarde en jij zult je uitbreiden naar het westen en naar het oosten, naar het noorden en naar het zuiden en alle families der aarde zullen zich met jou en je nakomelingen zegenen. 15Want Ik ben bij je en Ik zal overal waar je gaat over je waken, en Ik zal je terugbrengen naar deze grond, want Ik zal je niet alleen laten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tegen je gezegd heb.” 16Daarop ontwaakte Ja’akov uit zijn slaap en zei: „Werkelijk, Hasjem bevindt zich op deze plaats, en ik wist het niet!” 17En hij werd bang en zei: „Hoe ontzag­wekkend is deze plaats, dit is niet anders dan het huis van G-d, en dit is de poort naar de Hemel.” 18Ja’akov stond ’s ochtends vroeg op en nam de steen die hij als hoofdkussen gebruikt had, zette die op als een gedenksteen, en gooide er olie overheen. 19En hij noemde die plaats Beit-El – huis van G-d – maar vroeger was de naam van die stad Loez. 20Toen legde Ja’akov een gelofte af en zei: „Wanneer G-d met mij zal zijn en over mij zal waken op de weg die ik gaan zal, en mij brood en eten geeft en kleren om te dragen, 21en ik keer  in vrede terug naar het huis van mijn vader, dan zal Hasjem mijn G-d zijn. 22En dan zal deze steen die ik als gedenksteen heb opgericht, een huis voor G-d worden en van alles wat U mij zult geven, zal ik U iedere keer een tiende geven.

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg zwigold@netvision.net.il

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder

BEREISJIET

HOOFDSTUK 1

HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3

HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

HOOFDSTUK 6

HOOFDSTUK 7

HOOFDSTUK 8

HOOFDSTUK 9

HOOFDSTUK 10

HOOFDSTUK 11

HOOFDSTUK 12

HOOFDSTUK 13

HOOFDSTUK 14

4

HOOFDSTUK 15

HOOFDSTUK 16

HOOFDSTUK 17

HOOFDSTUK 18

HOOFDSTUK 19

HOOFDSTUK 20

HOOFDSTUK 21

HOOFDSTUK 22

HOOFDSTUK 23

HOOFDSTUK 24

HOOFDSTUK 25

HOOFDSTUK 26

HOOFDSTUK 27

HOOFDSTUK 28

HOOFDSTUK 29

HOOFDSTUK 30

HOOFDSTUK 31

HOOFDSTUK 32

HOOFDSTUK 33

HOOFDSTUK 34

HOOFDSTUK 35

HOOFDSTUK 36

HOOFDSTUK 37

HOOFDSTUK 38

HOOFDSTUK 39

HOOFDSTUK 40

HOOFDSTUK 41

HOOFDSTUK 42

HOOFDSTUK 43

HOOFDSTUK 44

HOOFDSTUK 45

HOOFDSTUK 46

HOOFDSTUK 47

HOOFDSTUK 48

HOOFDSTUK 49

HOOFDSTUK 50