Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il

Inhoudsopgave Tanach

 

Home

BEREISJIET (Genesis) – HOOFDSTUK  40

40. En het was na deze gebeurtenissen, dat de schenker en de bak­ker van de koning van Egypte ge­zondigd  hadden  tegen hun heer, de koning van Egypte. 2. Par’o was woedend op zijn twee hovelingen, op de overste van de schenkers en op de overste van de bakkers. 3. En hij stelde hen in bewaring in het huis van de opperbeul, in de gevangenis, de plaats waar Joseef gevangen zat. 4. En de opperbeul stelde Joseef over hen aan en deze bediende hen. Zij waren een tijdlang in bewaring, 5. toen zij beiden een droom hadden, ieder zijn eigen droom in dezelfde nacht, ieder droomde overeenkomstig de uitleg van zijn droom, de schenker en de bakker van de koning van Egypte, die gevangen zaten in de gevangenis. 6. De volgende ochtend kwam Joseef naar hen toe en zag hen en zij bleken opgewonden te zijn. 7. En hij vroeg de hovelingen van Par’o, die met hem in het huis van bewaring van zijn heer zaten, als volgt: „Waarom staan jullie gezichten vandaag zo lelijk?” 8. En zij zei­den tegen hem: „Wij hebben gedroomd, maar we kunnen de droom niet verklaren.” Toen zei Joseef tegen hen: „Komen de verklaringen niet van G-d? Vertel het mij maar.” 9. Hierop ver­telde de overste der schenkers zijn droom aan Joseef en hij zei tegen hem: „In mijn droom stond er een wijn­stok voor mij. 10. En aan die wijnstok zaten drie ran­ken. En het was alsof hij bloeide, er kwamen bloem­knoppen uit omhoog en aan zijn trossen rijpten de druiven. 11. En ik had de beker van Par’o in mijn hand en ik nam de druiven en ik perste ze uit in de beker van Par’o en ik zette de beker op de hand van Par’o.” 12. Hierop zei Joseef tegen hem: „Dit is de oplossing: de drie ranken zijn drie dagen. 13. Over drie dagen zal Par’o uw hoofd weer opheffen en u weer aanstellen op uw post. En dan zult u de beker van Par’o in zijn hand overgeven op dezelfde wijze als toen u vroeger zijn schenker was. 14. Als u dan maar aan mij wilt denken wanneer het u goed gaat en doet u mij dan alstu­blieft een gunst en maak melding van mij bij Par’o en haal mij uit dit huis. 15. Want ik was zeer zeker gekidnapt uit het land van de Hebreeërs en ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in de kerker moest zetten. 16. Toen de overste  van de bakkers zag dat hij het zo goed had verklaard, zei hij tegen Joseef: „Nu ik ook, zie, in mijn droom waren drie gevlochten korven op mijn hoofd. 17. En in de bovenste korf zaten allerlei spijzen voor Par’o, fijn bakkerswerk, maar de vogels aten het uit de mand op mijn hoofd.” 18.  En Joseef antwoordde en zei: „Dit is de verklaring ervan: de drie korven zijn drie dagen. 19. Over drie dagen zal Par’o u uw hoofd afnemen, en u ophangen aan een boom en de vogels zullen uw vlees van u afpikken. 20. En het was op de derde dag, de verjaardag van Par’o, dat hij een feestmaal gaf voor al zijn dienaren en hij nam het hoofd van overste der schenkers en de overste der bak­kers weer op onder zijn dienaren. 21. En hij installeerde de overste van de schenkers weer als schenker en die plaatste de beker weer in Par’o handen. 22. Maar de overste der bakkers hing hij op, precies zoals Joseef het hen had verklaard. 23. De overste der schenkers dacht echter niet meer aan Joseef, maar was hem ver­ge­ten.

Copyright © 2004 by
Zwi (H) Goldberg zwigold@netvision.net.il

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
from the copyright holder

BEREISJIET

HOOFDSTUK 1

HOOFDSTUK 2

HOOFDSTUK 3

HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 5

HOOFDSTUK 6

HOOFDSTUK 7

HOOFDSTUK 8

HOOFDSTUK 9

HOOFDSTUK 10

HOOFDSTUK 11

HOOFDSTUK 12

HOOFDSTUK 13

HOOFDSTUK 14

HOOFDSTUK 15

HOOFDSTUK 16

HOOFDSTUK 17

HOOFDSTUK 18

HOOFDSTUK 19

HOOFDSTUK 20

HOOFDSTUK 21

HOOFDSTUK 22

HOOFDSTUK 23

HOOFDSTUK 24

HOOFDSTUK 25

HOOFDSTUK 26

HOOFDSTUK 27

HOOFDSTUK 28

HOOFDSTUK 29

HOOFDSTUK 30

HOOFDSTUK 31

HOOFDSTUK 32

HOOFDSTUK 33

HOOFDSTUK 34

HOOFDSTUK 35

HOOFDSTUK 36

HOOFDSTUK 37

HOOFDSTUK 38

HOOFDSTUK 39

HOOFDSTUK 40

HOOFDSTUK 41

HOOFDSTUK 42

HOOFDSTUK 43

HOOFDSTUK 44

HOOFDSTUK 45

HOOFDSTUK 46

HOOFDSTUK 47

HOOFDSTUK 48

HOOFDSTUK 49

HOOFDSTUK 50