Indien u in het onderstaande fouten ontdekt, wordt u vriendelijk verzocht dit te melden aan: zwigold@netvision.net.il


Inhoudsopgave Sjoftiem

Inhoudsopgave Tanach

 

Hoofdstuk 1

HET BOEK SJOFTIEM – INLEIDING

De generatie van Jehosjoea toonde een onwankelbaar vertrouwen in G-d en Zijn geboden. Na Jehosjoea’s dood echter ging Israël spiritueel steil bergafwaarts. De verovering bleef onvolledig en het Boek Sjoftiem opent met een lijst van de gebieden die in handen waren gebleven van de Kenaänieten. Erger nog, de voortdurende aanwezigheid van afgoden­dienaren op het grondgebied van Israël, had een averechts effect op de Israëlieten en leidde tot hun assimi­latie. Het Boek Sjoftiem beschrijft dan ook aanhoudende cyclus van zonde, onderdrukking, inkeer en redding in deze periode, om alleen maar opnieuw gevolgd te worden door nog meer overtredingen.

De stammen, die in voortdurend conflict met elkaar waren en voortdurend klaagden, waren jaloers op elkaar en onwillig om elkaar te helpen. De overwinning van Gidonveroorzaakte bijna een burgeroolog, uitgelokt door de stam Efrajiem, welke gefrustreerd was door Gidons verstandige en snelle diplomatie. De overwinning van Jiftach versnelt inderdaad het uitbre­ken van een burgeroorlog, die 42.000 mensenlevens kost. Zelfs een zo vereerd leider als Devora was niet in staat om een universele samenwerking te verkrijgen en haar invloed nam na haar dood snel af. Hoofdstuk zes, dat volgt op Devora’s subliem loflied op G-d, begint met een bondige en nuchtere verklaring van Israëls val: „Israël deed wat slecht was in de ogen van Hasjem.”

Een volk krijgt de leiders die het verdient en bepaalt soms zels de reikwijdte en de aard van de prestaties van zijn leiders. Zodoende komt het niet als een verrassing dat Sjimsjons gedrag met de Filistijnse vrouw niet bepaald leerzaam is. Het is waar dat G-d hem aanstelde tot red­der van Israël, maarzijn generatie was een meer verheven redder niet waard. In een vorige generatie werd de redding eveneens bereikt doormiddel van minder dan edele middelen – Eglons moord op een nietsvermoedende Eglon (hfd. 3) en Devora’s overwinning die uitein­delijk gerealiseerd werd dankzij het feit dat Jaël Sisera vermoordde.

Naarmate dit tijdperk zich voortsleepte, werd de noodzaak van een centrale autoriteit – een koning – steeds duidelijker. De stam Binjamin werd bijna volledig in een burgeroorlog uit­ge­roeid. De Filistijnen waren het Israëlische gebied binnengedrongen en konden daar niet uit verdreven worden. Zi dient het Boek Sjoftiem als een voorbode tot de instelling van de monarchie van Sjaoel en David, zoals in het Boek Sjmoeël beschreven wordt.

Chronologische tabel van de Sjoftiem

     Chronologische gebeurtenis          Regering in jaren                                         periode

       Osniël ben Kenaz                                       40                                                  2516—2556

       Ehoed ben Gera                                           80                                                  2556—2636

       Devora en Barak                                         40                                                  2636—2676

       Misjanitische overheersing                       7                                                   2676—2683

       Gidon                                                             40                                                  2683—2723

       Avimelech ben Gidon                                 3                                                   2723—2726

       Tola ben Poea                                              23                                                  2726—2749

       Jaïer haGiladi                                              22                                                  2749—2770

       Ammonitische overheersing                   18                                                  2770—2788

       Jiftach                                                              6                                                   2788—2792

       Ivtsan (Boaz)                                                 7                                                   2792—2797

       Elon                                                                10                                                  2797—2806

       Avdon ben Hillel                                         8                                                   2806—2813

       Sjimsjon                                                         20                                                  2813—2832

       Eli                                                                    40                                                  2832—2871

 

 


Copyright © 2004 by
 Zwi (H) Goldberg –
zwigold@netvision.net.il
 
 All rights reserved.
 No part of this publication may be reproduces, stored in a retrievalsystem or transmitted, in any form or by
 any means, electronic, mechanical, photocpying, recording or otherwise, without prior permission in writing
 from the copyright holder