Orthodox Jodendom - Artikelen en foto's

 

      Jodendom     

 


ARTIKELEN

De Basis van het Jodendom  

  

De absolute en Goddelijke waarde van de wetten  

 

Feminisme in het Jodendom  

  

Ze was traditioneel Joods  

  

Het volk van het boek  

  

Feest -en hoogtij dagen [chagiem]  

  

Pesach - De Sederavond  

  

Kasjroet  

  

Chassidisme  

  

Hoe het de Joden in Nederland verging  

  

Israel als Joodse staat - ישראל  

Als je jood/jodin wilt worden  

Rouwperiode in het Jodendom  

Waarom wij niet in Jezus geloven  

Joodse muziek - מוסיקה יהודית  

Afbeeldingen  

Links  

Documenten

 

   

Waarom wij niet in Jezus geloven

Waarom “geloven in Jezus” een anti-these is van het Jodendom:

Volgens de Tenach (het oude testament), zal de Masji’ach (Messias) niet Goddelijk zijn en hij zal ons niet van de plicht ontheffen om ons aan de Torah te houden. Joden geloven in één God. En die neemt geen lichamelijke vormen aan.
Geloven in de drie éénheid, de zoon, de vader en de heilige geest is een vorm van afgoderij.

2. Volgens het Christendom is Jezus als offer aanvaard voor de zonde van de mens. De mens is slecht vanaf zijn geboorte. Alleen als je in hem gelooft kom je in het hiernamaals.

Volgens het Jodendom is de enige manier om tot God terug te keren “Tesjoewa doen”. Dat is een proces van inkeer dat begint bij overdenking, waarna men spijt betuigt en ten slotte op zich neemt de zonde nooit meer te herhalen. Tesjoewa betekend “terugkeer” naar God maar ook “antwoord” op de vraag van God om een relatie met hem op te bouwen.
Offers, die ten tijde van de tempel gebracht werden, hielpen alleen om boete te doen voor onopzettelijk begane overtredingen.  Mensen offers zijn uit den boze.
De profeten leren ons duidelijk dat bidden en berouw hebben de belangrijkste herstel zijn voor zonde en voldoen wanneer er geen tempel is.

3. Het is niet omdat de eerste Christenen Joden waren, dat het Christendom een stroming binnen het Jodendom is.

Volgens de meeste theologen en Joodse geleerden, was Jezus een jood die tijdens de 1ste eeuw leefde en die beweerde de messias te zijn. Hij stierf zonder de messiaanse profetiën te verwezelijken, het brengen van wereld vrede inbegrepen.

4. Christenen citeren stukken uit de Tenach (oude testament) die naar Jezus zouden refereren. 

Alle bijbelse of Rabijnse passages die missionarissen aanhalen als bewijs dat Jezus de Messias is, zijn of verkeerd vertaald, verkeerd geciteerd, of uit de context gehaald. En soms zelfs eigen fabricaat. Als je zorgvuldig annaliseerd zul je zien dat de Joodse geschriften alles behalve wijzen naar Jezus en hem in feite disqualificeren als de joodse Messias.

5. Elke mens kan een persoonlijke relatie met God hebben, aangezien we allemaal een Goddelijke ziel bezitten. Het enige wat we moeten doen is ons wenden tot God met een oprecht hart en dit zal onze innerlijke spirituele nabijheid met God opnieuw doen ontwaken. Voor Joden zijn bidden, Torah studie en liefdevolle toewijding dé spirituele wegen om hem te bereiken. Het houden van de mitswot voor Joden. Het houden van de Noachiedische wetten voor niet Joden

6. Het Christendom gaat ervan uit  dat vanaf het moment dat je in Jezus gelooft je leven verandert en dat hij wonderen voor je kan verrichten.

Volgens het Jodendom heeft geen enkele religie een monopolie op levens-veranderende ervaringen of een alleen recht op wonderen. De bijbel waarschuwd voor het steunen op tekenen en wonderen als een bewijs dat een persoon een boodschapper van God is.  (Deut. Hoofdstuk 13)

Voor diepgaandere studie in deze materie raad ik de volgende site aan!
http://www.shalomgemeente.nl/Messias.htm

En voor wie Engels leest raad ik de volgende site aan:
http://www.jewsforjudaism.com/web/byg/brochures/J4JN%20_Messiah_%20Brochure.pdf