Orthodox Jodendom - Artikelen en foto's

 

      Jodendom     

 


ARTIKELEN

De Basis van het Jodendom  

  

De absolute en Goddelijke waarde van de wetten  

 

Feminisme in het Jodendom  

  

Ze was traditioneel Joods  

  

Het volk van het boek  

  

Feest -en hoogtij dagen [chagiem]  

  

Pesach - De Sederavond  

  

Kasjroet  

  

Chassidisme  

  

Hoe het de Joden in Nederland verging  

  

Israel als Joodse staat - ישראל  

Als je jood/jodin wilt worden  

Rouwperiode in het Jodendom  

Waarom wij niet in Jezus geloven  

Joodse muziek - מוסיקה יהודית  

Afbeeldingen

Links  

Documenten

 

  

Het kasjroet

Koosjer betekent 'geschikt'. Koosjer wordt in de regel in verband gebracht met het kasjroet, dat zijn de spijswetten. Wanneer jij koosjer eet, betekent dat jij je aan de Joodse godsdienstige voorschriften van het eten houdt die in de Bijbel staan. Je kunt ze vinden, m.n, in Leviticus 11 en Deuteronomium 14. Hier worden dus voorwaarden gegeven met het benuttigen van voedsel. De regels zijn verder uitgewerkt in de Talmoed en ander Joods-godsdienstige werken.

 • Om de heiligheid te realiseren: 'wees heilig, want heilig ben Ik, de Eeuwige jullie God.'(Leviticus 19: 2)

 • Dat de Joden, om sociologische redenen, niet alles en overal kunnen eten. Dat is een belangrijke maatschappelijke factor om de Joodse identiteit te versterken.

 • Goed voor het vormen van het karakter door niet alles te eten wat maar in je opkomt; dat je eerst toetst of het toegestaan is.

 • Hygiënische redenen, want niet alle dieren zijn volkomen gezond. Het verbod op insecten en andere kruipende dieren is de reden waarom groente altijd goed wordt nagekeken en gewassen.

 • Voedsel beïnvloed de spiritualiteit van de mens. Door niet koosjer eten wordt je ongevoeliger voor het spitituele.

Je kunt de kasjroet verdelen in drie onderdelen:

 1. het verbod om bepaalde diersoorten te eten:

  • zoogdieren: herkauwers met gespleten hoeven zijn geoorloofd: '...alle dieren op het land...maar met volledig gespleten hoeven en ook herkauwen.'
   Dus een koe wel, maar een paard of varken niet.de melk van een niet koosjer dier moet je laten staan.

  • Vissen: alleen vissen met vinnen en schubben zijn koosjer: 'alles wat in het water leeft en dat geen vinnen en schubben heeft, moet je als bijzonder onrein beschouwen.' (Leviticus 11: 12). Schaal- en schelpdieren mogen niet. Wel bijvoorbeeld zalm en haring.

  • Vogels: kippen, eenden, kalkoenen, ganzen zijn koosjere vogels. Aas- en roofvogels mogen absoluut niet gegeten worden en dat geldt dan ook voor hun eieren (Leviticus 11: 13- 19).

 1. verbod op het eten van bloed
  T.o.v. onze maatschappij betekent bloed in het Jodendom 'leven'. Dat mag niet gegeten worden. Dat houdt in dat dieren op een bepaalde wijze geslacht dienen te worden. Zo lijdt het dier het minst en het is de manier om binnen korte tijd veel bloed uit het lichaam stroomt. Het vlees wordt grondig schoongemaakt door het vlees in water te weken. Vervolgens wordt het geheel met zout bedekt. Na een tijdje wordt het zout af gespoeld met koud water.

 2. verbod op het vermengen van vlees en melk
  Melk en vlees mogen niet tijdens 1 maaltijd genuttigd worden. Voedsel met melk erin worden in andere pannen gekookt dan het vlees of vleesproducten. Ook servies en bestek zijn verschillend voor melk en vlees. Het wordt allemaal apart afgewassen. In de koelkas houdt men bepaalde schappen voor vleesproducten gereserveerd en andere voor melkproducten.

En verder moet er worden uit gekeken voor voedsel dat koosjer lijkt. Zij kunnen wel kleurstoffen en emulgatoren bevatten die niet toegestaan zijn. Zo wordt de rode kleurstof E163 (cochenille) van een bepaald soort luis gemaakt en dat is een insect. Ieder jaar geeft de Opperrabbinaat van Nederland een kasjroetlijst met de producten die geoorloofd zijn. Kijk maar eens op www.nik.nl

Het kasjroet
Koosjer betekent 'geschikt'. Koosjer wordt in de regel in verband gebracht met het kasjroet, dat zijn de spijswetten. Wanneer jij koosjer eet, betekent dat jij je aan de Joodse godsdienstige voorschriften van het eten houdt die in de Bijbel staan. Je kunt ze vinden, m.n, in Leviticus 11 en Deuteronomium 14. Hier worden dus voorwaarden gegeven met het benuttigen van voedsel. De regels zijn verder uitgewerkt in de Talmoed en ander Joods-godsdienstige werken.

 • Om de heiligheid te realiseren: 'wees heilig, want heilig ben Ik, de Eeuwige jullie God.'(Leviticus 19: 2)

 • Dat de Joden, om sociologische redenen, niet alles en overal kunnen eten. Dat is een belangrijke maatschappelijke factor om de Joodse identiteit te versterken.

 • Goed voor het vormen van het karakter door niet alles te eten wat maar in je opkomt; dat je eerst toetst of het toegestaan is.

 • Hygiënische redenen, want niet alle dieren zijn volkomen gezond. Het verbod op insecten en andere kruipende dieren is de reden waarom groente altijd goed wordt nagekeken en gewassen.

 • Voedsel beïnvloed de spiritualiteit van de mens. Door niet koosjer eten wordt je ongevoeliger voor het spitituele.

Je kunt de kasjroet verdelen in drie onderdelen:

 1. het verbod om bepaalde diersoorten te eten:

  • zoogdieren: herkauwers met gespleten hoeven zijn geoorloofd: '...alle dieren op het land...maar met volledig gespleten hoeven en ook herkauwen.'
   Dus een koe wel, maar een paard of varken niet.de melk van een niet koosjer dier moet je laten staan.

  • Vissen: alleen vissen met vinnen en schubben zijn koosjer: 'alles wat in het water leeft en dat geen vinnen en schubben heeft, moet je als bijzonder onrein beschouwen.' (Leviticus 11: 12). Schaal- en schelpdieren mogen niet. Wel bijvoorbeeld zalm en haring.

  • Vogels: kippen, eenden, kalkoenen, ganzen zijn koosjere vogels. Aas- en roofvogels mogen absoluut niet gegeten worden en dat geldt dan ook voor hun eieren (Leviticus 11: 13- 19).

 1. verbod op het eten van bloed
  T.o.v. onze maatschappij betekent bloed in het Jodendom 'leven'. Dat mag niet gegeten worden. Dat houdt in dat dieren op een bepaalde wijze geslacht dienen te worden. Zo lijdt het dier het minst en het is de manier om binnen korte tijd veel bloed uit het lichaam stroomt. Het vlees wordt grondig schoongemaakt door het vlees in water te weken. Vervolgens wordt het geheel met zout bedekt. Na een tijdje wordt het zout af gespoeld met koud water.

 2. verbod op het vermengen van vlees en melk
  Melk en vlees mogen niet tijdens 1 maaltijd genuttigd worden. Voedsel met melk erin worden in andere pannen gekookt dan het vlees of vleesproducten. Ook servies en bestek zijn verschillend voor melk en vlees. Het wordt allemaal apart afgewassen. In de koelkas houdt men bepaalde schappen voor vleesproducten gereserveerd en andere voor melkproducten.

En verder moet er worden uit gekeken voor voedsel dat koosjer lijkt. Zij kunnen wel kleurstoffen en emulgatoren bevatten die niet toegestaan zijn. Zo wordt de rode kleurstof E163 (cochenille) van een bepaald soort luis gemaakt en dat is een insect. Ieder jaar geeft de Opperrabbinaat van Nederland een kasjroetlijst met de producten die geoorloofd zijn. Kijk maar eens op www.nik.nl